Wojciech Bonenberg - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

  • Computer-Aided Automated Greenery Design—Towards a Green BIM

    Contemporary climate challenges are changing the architect’s awareness, which results in a broader spectrum of interest. The available software enables the design of vegetation, but it is often very limited and requires specialist knowledge. The available software allows the creation of individual solutions based on visual algorithms or writing scripts; however, they are still not common methods used in architecture and urban planning....

    Full text available to download

  • Współczesne projekowanie parametryczne w architekturze

    - Year 2019

    Zaprezentowane w monografii ujęcie projektowania parametrycznego w architekturze i urbanistyce jest ściśle związane z doskonaleniem jakości kształtowania przestrzeni poprzez poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań projektowych. Jest to szczególnie ważne w epoce globalizacji, typizacji i zaniku zindywidualizowanego charakteru architektury. W książce poruszono szeroki wachlarz zagadnień architektonicznych wynikających z algorytmizacji...

    Full text to download in external service

seen 366 times