Katalog wynalazków

Wynalazki rozpoczynające się od: A

  1. Agregat pompowy

  2. Aktywne wzmocnienie elementów konstrukcji metalowej

    Technologia polega na rozmieszczeniu wokół uszkodzonego słupowego elementu dwóch elementów wzmacniających, zamocowanych obustronnie przegubowo do zastrzałów, które z kolei są zamocowane przegubowo tzw. bloków oporowych zamocowanych sztywno do nieuszkodzonych elementów konstrukcji. Elementy wzmacniające sprzęga się ze sobą co najmniej dwoma cięgnami zamocowanymi prostopadle do wzmacnianego elementu konstrukcyjnego. Cięgna wyposażone są w nakrętki napinające. Poprzez dokręcania nakrętek napinających następuje zmniejszenie odległości pomiędzy elementami wzmacniającymi, co powoduje efekt rozporu pomiędzy punktami mocowania układu.
  3. Antyradiacyjna osłona do telefonu komórkowego

    Rozwiązanie stanowi innowacyjne zabezpieczenie rozmawiającego przez telefon komórkowy przed promieniowaniem emitowanym podczas rozmowy z urządzenia. 
  4. Asynchroniczny system i sposób wyznaczania własnej pozycji osób i/lub obiektów

  5. Asynchroniczny system i sposób wyznaczania własnej pozycji osób i/lub obiektów