Adam Kloskowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Profesor nadzwyczajny ze stop. nauk. dr hab.

Katedra Chemii Fizycznej
Wydział Chemiczny

Miejsce pracy Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 219

Telefon (58) 347 20 92

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 308 razy