Adolf Balas - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Progress in used tyres management in the european union: a review

  The dynamic increase in the manufacture of rubber products, particularly those used in the automobile industry, is responsible for a vast amount of wastes, mostly in the form of used tyres, of which more than 17 million tonnes are produced globally each year. The widely differing chemical compositions and the cross-linked structures of rubber in tyres are the prime reason why they are highly resistant to biodegradation, photochemical...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An overview of developments in poly(urethane-isocyanurates) elastomers

  - POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES - Rok 2002

  Nauka i technologia jest przede wszystkim ukierunkowana na rozwój nowych materiałów polimerowych z pożądanych właściwościach. Takimi materiałami są bez wątpienia poliuretany zawierające w swojej strukturze pierścienie izocyjanurowe, charakteryzują się wysoką odpornością termiczną. Wiele z nich jest wykorzystywana jako sztywne pianki w budownictwie. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się elastomery uretanowo-izocyjanurowe.

 • Chemical structures and physical properties of cured segmental polyurethanes

  - Polimery - Rok 2009

  Przedmiotem badań były poliuretany (PUR) segmentowe otrzymywane w dwuetapowej syntezie oligomerycznego α,ω-dihydroksy(adypinianu etylenowo-butylenowego) oraz dwóch różnych aromatycznych diizocyjanianów: 4,4'-diizocyjanianu difenylenometanu (MDI) albo MDI modyfikowanego diizocyjanianem karbodiimidu. Na etapie przedłużania łańcucha, oprócz typowo używanego do tego celu 1,4-butanodiolu, stosowano triol - 1,3-dihydroksy-2-(hydroksymetyleno)propan...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2001-10-16

  Nadanie tytułu naukowego

  prof. dr hab. inż. Technologia chemiczna (Dziedzina nauk chemicznych)

wyświetlono 804 razy