Agata Kołakowska - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 25

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2018
2017
2016
2015
 • Evaluation Criteria for Affect-Annotated Databases

  In this paper a set of comprehensive evaluation criteria for affect-annotated databases is proposed. These criteria can be used for evaluation of the quality of a database on the stage of its creation as well as for evaluation and comparison of existing databases. The usefulness of these criteria is demonstrated on several databases selected from affect computing domain. The databases contain different kind of data: video or still...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Modeling emotions for affect-aware applications

  The chapter concerns emotional states representation and modeling for software systems, that deal with human affect. A review of emotion representation models is provided, including discrete, dimensional and componential models. The paper provides also analysis of emotion models used in diverse types of affect-aware applications: games, mood trackers or tutoring systems. The analysis is supported with two design cases. The study...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Recognizing emotions on the basis of keystroke dynamics
  Publikacja

  The article describes a research on recognizing emotional states on the basis of keystroke dynamics. An overview of various studies and applications of emotion recognition based on data coming from keyboard is presented. Then, the idea of an experiment is presented, i.e. the way of collecting and labeling training data, extracting features and finally training classifiers. Different classification approaches are proposed to be...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2014
 • Emotion Recognition and Its Applications

  The paper proposes a set of research scenarios to be applied in four domains: software engineering, website customization, education and gaming. The goal of applying the scenarios is to assess the possibility of using emotion recognition methods in these areas. It also points out the problems of defining sets of emotions to be recognized in different applications, representing the defined emotional states, gathering the data and...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • E-technologie w diagnozie i pomiarach postępów terapii dzieci z autyzmem w Polsce
  Publikacja

  - e-mentor - 2014

  Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości wsparcia technologicznego - w szczególności z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - diagnozy i oceny postępów terapii dzieci z autyzmem. W ramach badań dokonano przeglądu istniejących rozwiązań wspierających diagnozę i pomiar postępów terapii oraz przeprowadzono ankietę w polskich ośrodkach zajmujących się pracą z osobami dotkniętymi autyzmem. Wyniki badania wskazują na zainteresowanie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • E-technologie w edukacji i terapii dzieci z autyzmem w Polsce
  Publikacja

  - EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej - 2014

  Artykuł dotyczy możliwości wsparcia technologiami informacyjnymi edukacji i terapii dzieci z za - burzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aplikacjom przeznaczonym na urządzenia mobilne (tablety). Artykuł podsumowuje przesłanki zastosowania tabletów w pracy z dziećmi auty - stycznymi oraz pokazuje kategorie aplikacji, jakie mogą wspierać terapię i edukację dzieci. Zostały przedstawione wyniki...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2013
 • A review of emotion recognition methods based on keystroke dynamics and mouse movements
  Publikacja

  The paper describes the approach based on using standard input devices, such as keyboard and mouse, as sources of data for the recognition of users’ emotional states. A number of systems applying this idea have been presented focusing on three categories of research problems, i.e. collecting and labeling training data, extracting features and training classifiers of emotions. Moreover the advantages and examples of combining standard...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Emotion recognition and its application in software engineering

  In this paper a novel application of multimodal emotion recognition algorithms in software engineering is described. Several application scenarios are proposed concerning program usability testing and software process improvement. Also a set of emotional states relevant in that application area is identified. The multimodal emotion recognition method that integrates video and depth channels, physiological signals and input devices...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2011
 • Identity verification based on mouse movements
  Publikacja

  W pracy przedstawiono ideę systemu zabezpieczeń biometrycznych opartego na sposobie poruszania myszą. Pomiary odczytywane z myszy są przykładem cech behawioralnych, które w przeciwieństwie do fizjologicznych są bardzo niestabilne. Opisano zbiór cech, które można wydobyć z danych pochodzących z myszy. Przeprowadzono eksperymenty dla danych zebranych od trzynastu użytkowników. Zaprezentowano wyniki uwierzytelniania za pomocą metody...

 • Selekcja i ekstrakcja cech
  Publikacja

  W rozdziale omówiono sposób przedstawiania danych w postaci wektorów cech, które stanowią zbiory uczące np. w zadaniach klasyfikacji lub grupowania. Opisano metody generowania podzbiorów cech (metodę podziału i ograniczeń, metody sekwencyjne) oraz oceny jakości tych podzbiorów. Zaprezentowano wybrane algorytmy ekstrakcji cech (analizę głównych składowych, wielowymiarowe skalowanie, liniową analizę dyskryminacyjną).

 • User authentication based on keystroke dynamics analysis
  Publikacja

  W pracy przedstawiono kilka metod, które można wykorzystać do uwierzytelniania użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze. Dwie z opisanych metod wykorzystują miarę odległości zdefiniowaną do porównywania wpisywanych tekstów, natomiast trzecia analizuje parametry rozkładów cech wydobytych z wpisywanych tekstów. Algorytmy te zostały przetestowane na dwóch zbiorach danych. Ponadto oceniona została efektywność metody powstałej...

2010
2006
 • Construction of a picewise-linear classifier by applaing discriminant analysis to decision tree induction
  Publikacja

  Artykuł prezentuje metodę konstrukcji drzew decyzyjnych. W odróżnieniu od większości popularnych algorytmów, które wybierają pojedyncze cechy do budowy reguł decyzyjnych w węzłach drzewa, ta metoda łączy wszystkie cechy. Używa ona wieloklasowego kryterium Fishera do wydzielenia nowych cech, które są liniowa kombinacją cech pierwotnych. Takie drzewa mogą aproksymować złożone regiony decyzyjne używając mniejszej liczby węzłów w porównaniu...

2005
2003
 • Application of discriminant analysis to feature extraction.

  Pierwotnie uzyskiwane wektory cech są wysokowymiarowe. Redukcja wymiarowości jest często osiągana poprzez transformacje przestrzeni cech. Niniejsza praca prezentuje uogólnione kryterium Fishera i jego podstawowe własności, dyskutowana jest także możliwość wyprowadzania i oceny heurystycznych metod ekstrakcji cech. Przedstawiono również nowy sekwencyjny algorytm selekcji cech dyskryminacyjnych.

 • Sequential classification.
  Publikacja

  Opisano uogólniony algorytm konstrukcji klasyfikatora sekwencyjnego. Uogólnienie polega na tym, że zbiór klas dzielimy na dwie grupy zamiast oddzielania po jednej klasie w każdym kroku uczenia klasyfikatora. Eksperymenty potwierdzały lepsze własności klasyfikatora.

 • Weighted sequential classifier
  Publikacja

  Zaproponowano wieloklasowe ważone kryterium Fishera i uzasadniono potrzebę jego wprowadzenia. Na bazie tego kryterium skonstruowano sekwencyjny algorytm uczenia klasyfikatora. Przedstawiono wyniki eksperymentów.

2002

wyświetlono 241 razy