Agnieszka Bartłomiejczyk - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 27

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
 • Analysis of a gene expression model
  Publikacja

  - Rok 2017

  We study a mathematical model of gene transcription and protein synthesis with negative feedback. We consider a system of equations taking into account the number of active binding sites, the way in which dimers bind to DNA and time delay in translation process. For a simplified model that consist of three ordinary differential equations with time delay we derive conditions for stability of the positive steady state and for the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
 • Physiologically structured populations with diffusion
  Publikacja

  - Rok 2012

  Rozważamy strukturalny model populacyjny z dyfuzją wraz z dołączonymi warunkami brzegowymi Wentzella. Badamy przypadek o stałych współczynnikach. Dowodzimy nieujemności rozwiązań oraz badamy ich asymptotyczne zachowanie poprzez zasadę maksimum. Symulacje numeryczne potwierdzają nasze teoretyczne rozważania.

 • Stability of delay induced oscillations in gene expression of Hes1 protein model

  W pracy prezentowana jest matematyczna analiza modelu ekspresji genu białka Hes1. Rozważamy układ równań z dwoma opóźnieniami - w produkcji białka Hes1 oraz jego mRNA. Dowodzimy istnienia i jednoznaczności oraz nieujemności rozwiązań. Pokazujemy istnienie dokładnie jednego dodatniego stanu stacjonarnego. Wykazujemy, że stabilność stanu stacjonarnego zależy od sumy opóźnień. Podajemy warunek dostateczny na wystąpienie bifurkacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2010
 • Delay induced oscillations in gene expression of Hes1 protein model
  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy został omówiony model produkcji białka Hes1. Stężenie Hes1 jest kontrolowane przez ujemne sprzężenie zwrotne wbudowane w białko i jego mRNA. Przeprowadzona analiza potwierdziła znane wyniki numeryczne, że oscylacje wywołane są przez opóźnienie. Pokazaliśmy również, że jeśli współczynnik Hilla jest większy niż 1, to istnieje krytyczna wartość opóźnienia, dla której ma miejsce bifurkacja Hopfa i pojawiają się rozwiązania...

Rok 2007
Rok 2004
Rok 2002
Rok 2001

wyświetlono 3619 razy