Agnieszka Bartoszek-Pączkowska - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • European Chemoprevention Association

  na stanowisku: członek

 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne

  na stanowisku: członek

 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

  na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

 • członek Editorial Board

  Pełnione 2014-01-01 - 2016-12-31

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • Sunniva

  Project Sunniva „Sustainable food production through quality optimized raw material production and processing technologies for premium quality vegetable products and generated by-products” (2/SUNNIVA/SUSFOOD1/2014) co-financed by The National Centre for Research and Development in a programme „FP7 ERA-NET ON SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION AND CONSUMPTION, SUSFOOD”

  Skład: 17 jednostek z 7 krajów

wyświetlono 1236 razy