Agnieszka Błażko - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Teoria i praktyka

  Teoria i praktyka to pojęcia, których zdefiniowanie w odniesieniu do projektowania architektoniczno-urbanistycznego pozwala na określenie zależności pomiędzy przestrzeniami wymagającymi bezwzględnej równowagi.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Osiedle Naturia/Toruń

  Osiedle Jar, zlokalizowane na leśnych terenach powojskowych, to niezwykle atrakcyjny i dynamicznie rozwijający się obszar budownictwa mieszkaniowego w Toruniu. W jego północnej części, w miejscu ograniczonym ulicami Strobanda, Grasera i Watzenrodego powstaje zanurzony w zieleni zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych autorstwa KURYŁOWICZ & ASSOCIATES - egzemplifikacja modernistycznego modelu zespołu mieszkalnego złożonego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Weryfikacja efektów kształcenia jako element Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

  Pojęcie weryfikacji efektów kształcenia jest pojęciem nowym, wprowadzonym w ostatniej nowelizacji ustawy. Pojęcie to jest ściśle związane z osiągniętymi przez studenta efektami kształcenia, które precyzyjnie definiują jego kompetencje. Efekty kształcenia określane są przez uczelnię jako specyficzne dla danego kierunku studiów i pogrupowane są w kategorie: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2000-06-09

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk technicznych)

wyświetlono 733 razy