Agnieszka Błażko - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Poszukując indywidualności

  Głębokie poczucie związku człowieka z architekturą jest naturalne, ponieważ od wieków stanowi ona ramy przestrzenne życia ludzkiego. Świadomość tego związku nie pozwala na rozpatrywanie architektury w oderwaniu od jej różnorodnych treści i znaczeń, dających wnikliwemu odbiorcy możliwość czytania dzieła architektury jak książki. Budowanie koncepcji na kanwie indywidualnie konstruowanej opowieści pozwala poznać psychikę ucznia i...

 • Serce miasta jako muzeum sztuki narodowej

  Serce miasta to przestrzeń obok bycia gdzieś, będąca kiedyś. Tak rozumiana specyfika serca miasta prowadzi do pytania o jego kompozycję rozgrywającą się w wymiarze czasowym. Rytmiczność i unikatowość składają się na kompozycję serca miasta rozumianą jako uporządkowana przestrzeń wydarzeń. Te cechy zbliżają myślenie o sercu miasta i rozumienie jego specyfiki do współczesnych teorii kształtowania muzeum sztuki. Współczesne muzeum...

 • Polaka dom własny

  Tempo życia wsółczesnego miasta każe jego mieszkańcom szukać schronienia i odpoczynku z dala od ruchliwego centrum. Przy tendencji do rozrastania się obszarów metropolitalnych odrebnym wyzwaniem stał się problem komunikacji. Absorbujący współczesny system pracy, tworzący mechanizm uzależniania od niej wielu osób, będący rozwiązaniem własnych problemów, może mieć wpływ na powstawanie w pobliżu miejsca zatrudnienia odizolowanych...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2000-06-09

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk technicznych)

wyświetlono 331 razy