Aleksandra Bobcow - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Methodological issues of security vulnerability analysis and risk assessment

  Artykuł przedstawia wybrane aspekty metodyczne związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i ochroną instalacji podwyższonego ryzyka. Podkreślono, że występują instalacje podwyższonego ryzyka, które wymagają specjalnej uwagi w zarządzaniu bezpieczeństwem. Zaproponowano metodykę opartą na wiedzy do zintegrowanej analizy LOPA (warstw zabezpieczeń) i ROPA (pierścieni zabezpieczeń). Nadrzędnym celem jest opracowanie metod i narzędzi wspomagających...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Biometryczna kontrola dostępu

  Opisano szczegółowo algorytm detekcji oraz identyfikacji człowieka na podstawie punktów nodalnych twarzy. Zdefiniowano pojęcia: biometria, proces pomiaru biometrycznego, metody biometrycznej identyfikacji oraz kontrola dostępu. Przedstawiono opis opracowanego systemu biometrycznej identyfikacji wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe. Podano wyniki badań oraz przeprowadzono ich wnikliwą dyskusję.Biometrics is the study of automated...

 • Managing the security vulnerabilities of critical systems and hazardous plants

  - Rok 2007

  Rozdział poświęcono aktualnym problemom zarządzania ochroną obiektów podwyższonego ryzyka jako ważnych systemów infrastruktury krytycznej. Zarządzanie odpornością na ataki takich obiektów jest oparte na ocenach ryzyka. Podkreśla się, że występują ważne instalacje i systemy wymagające specjalnej uwagi i zabezpieczeń, szczególnie systemy kontroli dostępu do sterowni i urządzeń komunikacji. Opisuje się przykładowe technologie ochrony....

wyświetlono 342 razy