Aleksandra Grabowiec - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Kierownik projektu

Miejsce pracy
Budynek A Wydz. Chemii
pokój 41 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 22 69

Wybrane publikacje

  • Organizmy obecne w osadzie dennym basenów kąpielowych

    Monitorowanie parametrów wody basenowej jest istotne z uwagi na zdrowie osób korzystających z basenu jak i pracowników obsługi. Istnieją trzy źródła materii organicznej: woda dostarczona do basenu, pasywne zanieczyszczenia wnoszone przez osoby kąpiące się oraz zanieczyszczenia organiczne w postaci moczu i kału. Jakość wody w basenach powinna być porównywalna do jakości wody pitnej. Jakość mikrobiologiczna opiera się na tradycyjnych...

  • Potencjał biogazowy frakcji organicznej z odpadów komunalnych

    Przeprowadzono badania składu surowcowego odpadów komunalnych. W badaniach wykorzystano dwie frakcje odpadów organicznych, które zostały poddane procesowi termofilowej fermentacji metanowej. Pierwszą frakcję stanowiły odpady modelowe. Drugim surowcem biomasy była frakcja organicznych odpadów komunalnych pochodząca z systemu dualnego. Zbadano potencjał biogazowy frakcji organicznej odpadów komunalnych.

  • FERMENTACJA METANOWA MODELOWEGO WSADU KOMUNALNYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH

    Fermentacja metanowa frakcji organicznej odpadów komunalnych pozwala na efektywny odzysk węgla z odpadów. Procesem beztlenowym jest zasadniczo fermentacja metanowa mezofilowa, jak i termofilowa, jednakże w procesie fermentacji termofilowej redukcja związków organicznych, niszczenie patogenów oraz produkcja biogazu zachodzi z większą wydajnością. Odpady komunalne charakteryzują się wysoką heterogenicznością składu, co może przyczyniać...

wyświetlono 1431 razy