Aleksandra Parteka - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Aleksandra Parteka

dr hab. inż. Aleksandra Parteka

Zatrudnienie

  • profesor uczelni w Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economics

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor uczelni

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania
pokój 316 otwiera się w nowej karcie
Telefon
+48 58 348 60 04
E-mail
aparteka@zie.pg.edu.pl

Bio

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Absolwentka Sussex University (Brighton, Wielka Brytania; 2006), Universita’ Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy; 2005) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG (2003). W 2008 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w Universita’ Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy). Od 2008 r. zatrudniona na Politechnice Gdańskiej - obecnie jako profesor uczelni.

Specjalizuje się w ekonomii międzynarodowej, badania realizuje we współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Odbyła podoktorski staż naukowy na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie. Stypendystka Komisji Fulbrighta (Fulbright Senior Award - staż naukowy w UC Berkeley, 2018,  na zaproszenie prof. Davida Carda - laureat Nagrody Nobla z ekonomii, 2021). Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej (program Start), MNiSW (Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców, program Mobilność Plus), Teaching Fellow CERGE-EI; wielokrotna laureatka nagród J.M. Rektora PG., lauratka nagrody Narodowego Banku Austrii. Autorka/współautorka publikacji w czasopismach JCR; kierownik projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych (NCN, NBP) i zagranicznych (Horyzont Europa; CERGE-EI), ekspertka Narodowego Centrum Nauki, NAWA, Komisji Europejskiej.

Pełna lista publikacji: https://mostwiedzy.pl/pl/aleksandra-parteka,22789-1/publications

https://orcid.org/0000-0003-1149-6614

wyświetlono 4302 razy