Aleksandra Sas-Bojarska - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego

  Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego prowadzą różnorakie badania w zakresie szeroko rozumianej architektury, której celem jest planowanie i kształtowanie określonych zasad w aspekcie tez zrównoważonego rozwoju dotyczących architektury, budownictwa i urbanistyki w obszarach miejskich i metropolitalnych. Badania obejmą takie aspekty jak: - Rewitalizacja i odnowa struktur miejskich. - Planowanie i projektowanie...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Polski Klub Ekologiczny

  na stanowisku: członek

 • Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

  na stanowisku: członek

 • Towarzystwo Urbanistów Polskich

  na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej POLSKIEJ AKADEMII NAUK IV ODDZIAŁ w GDAŃSKU

  POLSKA AKADEMIA NAUK IV ODDZIAŁ w GDAŃSKU

  członek

 • Regionalna Komisja Ocen Oddziaływania na Środowisko w Gdańsku, powołana jako społeczna komisja doradcza przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

  Przewodnicząca Komisji od 2009 r.

wyświetlono 689 razy