Alfred Brandowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Environmental safety of a seagoing ship power plant.

  Przedstawiono probabilistyczne podejście do oceny bezpieczeństwa środowiskowego siłowni statku. Zaproponowano kryterium oceny bezpieczeństwa środowiskowego siłowni statku.

 • On the safety of technical sphere.

  - Rok 2003

  Technika daje nam dobra użyteczne i zarazem generuje rozmaite zagrożenia.Przedstawiono analizę tych zagrożeń na przykładzie ogólnie potraktowanego systemu realizacji potrzeb. Opisana została natura relacji występujących między tym systemem a otoczeniem oraz w jego wnętrzu. Dalej przedstawiono klasy modeli predykcji strat, które mogą powstać w wyniku uwolnienia się omawianych zagrożeń.

 • Bayesian estimation of the parameters in safely and reliability models for the subjective priors.

  - Rok 2003

  Rozważono problem estymacji nieznanych charakterystyk niezawodnościowych za pomocą nieparametrycznych metod Bayesowskich. W wielu przypadkach opinie ekspertów są jedynym źródłem danych apriorycznych w modelach Bayesowskich. Celem uzyskania subiektywnych prawdopodobieństw apriorycznych zastosowano pewne metody ekspertowe. W oparciu o proces Dirichleta, który jest kluczowym pojęciem w teorii Fergusona, zostały skonstruowane...

wyświetlono 61 razy