Alfred Brandowski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 6

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2004
Rok 2003
 • Bayesian estimation of the parameters in safely and reliability models for the subjective priors.
  Publikacja

  - Rok 2003

  Rozważono problem estymacji nieznanych charakterystyk niezawodnościowych za pomocą nieparametrycznych metod Bayesowskich. W wielu przypadkach opinie ekspertów są jedynym źródłem danych apriorycznych w modelach Bayesowskich. Celem uzyskania subiektywnych prawdopodobieństw apriorycznych zastosowano pewne metody ekspertowe. W oparciu o proces Dirichleta, który jest kluczowym pojęciem w teorii Fergusona, zostały skonstruowane...

 • On the safety of technical sphere.
  Publikacja

  - Rok 2003

  Technika daje nam dobra użyteczne i zarazem generuje rozmaite zagrożenia.Przedstawiono analizę tych zagrożeń na przykładzie ogólnie potraktowanego systemu realizacji potrzeb. Opisana została natura relacji występujących między tym systemem a otoczeniem oraz w jego wnętrzu. Dalej przedstawiono klasy modeli predykcji strat, które mogą powstać w wyniku uwolnienia się omawianych zagrożeń.

 • Problems of ship system design for safety.
  Publikacja

  - Rok 2003

  System bezpieczny to taki, który nie stwarza ryzyka większego niż przyjęte w odpowiednich kryteriach. Kryteria te mogą być wyrażone jakościowo oraz ilościowo. Bezpieczeństwo jako atrybut systemu może być przedmiotem projektowania. Rozróżniono tutaj dwa przypadki: A - dotyczące systemu dla którego właściwe są kryteria jakościowe i B - dotyczące systemu dla którego zastosowano kryteria ilościowe. W uwagach końcowych przedyskutowano...

 • Projektowanie bezpieczeństwa siłowni okrętowej. XXIV Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych 2003.

  Bezpieczeństwo siłowni okrętowej można projektować w oparciu o przepisy klasyfikacyjne lub metodą probabilistycznej oceny poziomu ryzyka, które ocenia się w oparciu o właściwe kryteria. Referat dotyczy tego drugiego podejścia.

Rok 2002
 • Model bezpieczeństwa statku morskiego.
  Publikacja

  - Rok 2002

  Bezpieczeństwo statku zależy istotnie od jego procesu eksploatacji. Proces ten zamodelowano jako semi-Markowowski. Fazostany procesu eksploatacji wywołują zapotrzebowanie na użytkowanie określonych systemów statku. Podczas realizacji procesów użytkowania tych systemów mogą powstawać zdarzenia niezdatności elementów technicznych i antropijnych, co może powodować wypadki morskie, czyli niespodziewane zdarzenia, których...

wyświetlono 72 razy