Andrzej Czyżewski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Kierownik katedry

Miejsce pracy
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 733
Telefon
(58) 347 13 01

Wybrane publikacje

Opis ogólny

 Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG, pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. uzyskał habilitację w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w specjalności wibroakustyka.

W 1996 r. awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej, zaś w 1999 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesorski. W 2003 r. Minister Edukacji mianował go profesorem zwyczajnym w Politechnice Gdańskiej. Od 1991 r. kierował w Politechnice Gdańskiej zakładem naukowo-dydaktycznym, który w roku 1997 został przekształcony w katedrę (obecnie: Katedra Systemów Multimedialnych). W latach 1994-2007 opiekował się Studium Doktoranckim Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Politechnice Gdańskiej, które zorganizował. Jest autorem ponad 600 publikacji, trzech monografii i ponad 20 patentów oraz współautorem kilkunastu wdrożeń. Od 2000 r. posiada tytuł Fellow międzynarodowego towarzystwa naukowe Audio Engineering Society.

Pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyżewskiego w Politechnice Gdańskiej, w wyniku jego aktywności powstały laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę foniczno-wizyjną i pomiarową. Kierował do tej pory ponad 30 projektami badawczymi i celowymi, 7 projektami międzynarodowymi UE.

W 2007 r. otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, jest trzykrotnym laureatem nagród MNiSzW oraz dwukrotnym Pierwszej Nagrody Prez. Rady Ministrów za osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe (2000 r. i 2014 r.).  Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 r. opracowany pod jego kierunkiem wynalazek „CyberOko” uzyskał godło promocyjne „Teraz Polska” oraz prestiżową międzynarodową nagrodą Prix Galien. W 2018 r. Stowarzyszenie Pracodawców Pomorza uhonorowało go nagrodą „Primum Cooperatio”. Od 15 lat rokrocznie otrzymuje Nagrody I stopnia Rektora PG. W 2018 r. Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz wyróżnił go Medalem Niepodległej na Stulecie Niepodległości Państwa Polskiego.

Kieruje w Politechnice Gdańskiej specjalnościami: inżynierską: „Technologie multimedialne”  oraz magisterską:  „Inżynieria dźwięku i obrazu”.

wyświetlono 6930 razy