Andrzej Czyżewski - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.W 1996 r. na mocy decyzji Senatu Politechniki Gdańskiej awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej, zaś w 1999 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesorski. W 2003 r. Minister Edukacji mianował go profesorem zwyczajnym w Politechnice Gdańskiej. Od 1991 r. kierował w Politechnice Gdańskiej zakładem naukowo-dydaktycznym, który w roku 1997 został przekształcony w Katedrę Inżynierii Dźwięku, zaś w 2003 r. w Katedrę Systemów Multimedialnych. W latach 1994-2007 opiekował się Studium Doktoranckim Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Politechnice Gdańskiej, które zorganizował.

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest autorem i współautorem ok. 20 patentów polskich i 5 międzynarodowych. Specjalizuje się w dziedzinie interaktywnych zastosowań technologii multimedialnych, w przetwarzaniu sygnałów, aplikacjach biomedycznych, rozwiązaniach z dziedziny bezpieczeństwa  i bankowości. Autor lub współautor ponad 600 publikacji naukowych w formie artykułów, referatów i wystąpień. Od początku dekady brał udział w 5 projektach międzynarodowych, 6 krajowych, współpracując z przemysłem (lntel Technology Poland, Samsung Polska, Young Digital Planet S. A., Microsystem sp. z o.o. PKO Bank Polski i in.). Zainicjowane i realizowane przez niego projekty zostały wdrożone do praktyki przemysłowej w wyżej wymienionych firmach. W swoim dorobku zawodowym ma kierowanie łacznie ponad 40 projektami badawczymi i badawczo-wdrożeniowymi. 

 Jest lauretem kilkunastu nagród  l Stopnia Nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za wybitne osiągnięcia naukowe, laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Etapami prac są innowacyjne rozwiązania nagradzane na licznych wystawach i targach, w tym także międzynarodowych, m. in. „Polski Wynalazek Roku 2013", główna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskania w wyniku glosowania telewidzów TVP1 w konkursie za opracowanie pod nazwą „Cyber-oko", Supernowoczesny 2013 - Złota Gwiazda Policji za: „System zdalnej obserwacji akustyczno-wizyjnej", Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich uzyskane w konkursie "Nauka dla Gospodarki", zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 r. za wdrożenia wyników badań naukowych i wiele innych. Odznaczony Medalem Honorowym SPWiR im. Sendzimira, statuetka „Lider Polskiej Teleinformatyki" (2014 r.), laureat dwóch nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotny laureat Pierwszej Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo-techniczne (2000, 2014), godło promocyjne „Teraz Polska" w 2015 r. i  międzynarodowa nagroda "Prix Galien" (tzw. "Nobel medycyny i farmacji") za opracowanie i wdrożenie rozwiązania pod nazwą „CyberOko", nagroda Pracodawców Pomorza "Primum Cooperatio" im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza w 2018 r. 

 

wyświetlono 7891 razy