Andrzej Czyżewski - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

Lista recenzowanych prac

 • Przetwarzanie i kompresja wielowidokowych sekwencji wizyjnych

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Olgierd Stankiewicz - Politechnika Poznańska - 2020

 • Wykorzystanie metod elektrofizjologicznych do poznania mózgowych procesów związanych z przetwarzaniem informacji akustycznej oraz w diagnostyce i terapii zaburzeń słuchu

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Rafał Milner - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - 2019

 • Metody analizy wskaźników QoE z uwzględnieniem niepewności respondenta

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Lucjan Janowski - AGH - 2018

 • Analiza możliwości budowy internetowych aplikacji dostępu do cyfrowych bibliotek wideo

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż Mikołaj Leszczuk - AGH - 2017

 • Interfejsy człowiek-komputer do wspomagania automatycznego rozpoznawania zagrożeń

  Praca doktorska

  dr inż. Julian Balcerek - Politechnika Poznańska - 2017

 • Automatyczna kategoryzacja i indeksowanie cyfrowego wideo na podstawie analizy zawartości

  Praca doktorska

  dr hab. inż. Kazimierz Choroś - Politechnika Wrocławska - 2016

 • Przetwarzanie sygnału mowy w metodach podnoszących bezpieczeństwo informacyjne

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Artur Janicki - Politechnika Warszawska - 2016

 • Wykorzystanie monitorowania i analizy aktywności wzrokowej do oceny pracy z Systemem Informacji Szpitalnej

  Praca doktorska

  - PG - 2015

 • Automatic speaker recognition based on multilevel analysis of speech signal

  Praca doktorska

  mgr inż. Szymon Drgas - Politechnika Poznańska - 2013

 • Analysis of Image Reconstruction Schemes Based on Self-Embedding and Digital Watermarking

  Praca doktorska

  mgr inż. Paweł Korus - Akademia Górniczo-Hutnicza - 2013

 • Ocena wpływu artefaktów związanych z akwizycją i skalowaniem przepływności na jakość postrzeganą wideo

  Praca doktorska

  dr inż. Piotr Romaniak - AGH - 2011

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. tytularny Dominik Ślęzak - 2019

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  profesor tytularny Wiesław Jędrzejczak - 2019

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  profesor tytularny Andrzej Dobrucki - 2006

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  profesor tytularny Roman Salamon - 2006

wyświetlono 7637 razy