Andrzej Czyżewski - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Tytuł Lider Inteligentnych Systemów Transportowych za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju metod badania ruchu drogowego dla potrzeb inteligentnych znaków drogowych.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Kapituła konkursu XV edycji Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych - 2023

 • Wynalazek Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast, będący rezultatem realizacji projektu INFOLIGHT, nagrodzony został Złotym Medalem XVI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2023,

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Kapituła konkursu MTW INTARG - 2023

 • Wyróżnienie w konkursie o nagrodę Związku Uczelni Fahrenheita za opracowanie i badania bezkontaktowej metody monitorowania parametrów życiowych

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Związek Uczelni Fahrenheita - 2023

 • Pierwsza Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową (indywidualna)

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2023

 • Laureat Konkursu Polski Produkt Przyszłości

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: NCBR/PARP/MEiN - 2022

 • Godło Promocyjne "Teraz Polska"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Kapituła Godła Promocyjnego "Teraz Polska" - 2022

 • Re Non Verbis (Czynem a nie Słowami)

  Nagroda za zasługi dla Technikum Łączności w Gdańsku

  Przyznane przez: Zespół Szkół Łączności in. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku - 2021

 • Nagroda Rektora PG I stopnia za osiągnięcia naukowo-wdrożeniowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Rektor PG - 2021

 • Nagroda Naukowa Siemensa

  nagroda za osiągnięcia naukowo-wdrożeniowe

  Przyznane przez: Nagroda w konkursie Politechniki Warszawskiej i firmy Siemens - 2021

 • Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcie naukowo-wdrożeniowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Minister Edukacji i Nauki - 2021

 • Nagroda Rektora I stopnia za działalność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2020

 • Nagroda Rektora PG, III stopnia za osiągnięcia naukowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2019

 • I Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2019

 • I Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2018

 • Medal Niepodległej na Stulecie Niepodległości Państwa Polskiego

  Medal

  Przyznane przez: Prezydent Miasta Gdańska - 2018

 • "Primum Cooperatio" in. Prof. Bolesława Mazurkiewicza

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Stowarzyszenie Pracodawców Pomorza - 2018

 • Nagroda rektora PG, II stopnia za osiągnięcia naukowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2018

 • I Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2017

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Przyznane przez: Prezydent RP - 2017

 • I Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2016

 • Nagroda Prix Galien 2015 za CyberOko opracowane przez zespół prof. Andrzeja Czyżewskiego z Katedry Systemów Multimedialnych PG.

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Kapituła konkursu Prix Galien 2015, Warszawa, 17.11.2015 - 2015

 • nagroda The Best Paper Award za referat pt.: Application of Fast Cameras to String Vibrations Recording, autorzy: dr inż. J. Kotus, dr inż. P. Szczuko, mgr inż. M. Szczodrak, prof. dr hab. inż. A. Czyżewski

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: IEEE SPA 2015 - Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, Poznań, 23-25.09.2015 - 2015

 • Godło promocyjne „Teraz Polska” za CyberOko służące do diagnozy i terapii pacjentów w śpiączce i w stanie wegetatywnym,dla zespołu naukowego prof. Andrzeja Czyżewskiego, kierownika Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Kapituła konkursu "Teraz Polska", Warszawa 08.06.2015 - 2015

 • I Nagroda za osiągnięcia naukowo-techniczne dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyżewskiego, za: prace zespołu związane z opracowaniem systemu CyberOko, służącego do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Prezes Rady Ministrów RP, Warszawa, 09.02.2015 - 2015

 • Wyróżnienie za referat pt.: " Modelowanie zachowań tłumu z zastosowaniem analizy obrazu i znaczników radiowych", dla zespołu Katedry Systemów Multimedialnych w składzie: mgr inż. Karol Lisowski, mgr inż. Janusz Cichowski, dr inż. Piotr Szczuko, prof. dr hab. inż. A. Czyżewski

  wyróżnienie

  Przyznane przez: XIV Krajowej Konferencji Elektroniki, Darłówko, 08-12.06.2015 - 2015

 • I Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2015

 • Godło promocyjne "Teraz Polska" - lider wyróżnionego zespołu

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Kapituła Godła Promocyjnego TP - 2015

 • Nagroda The Best Paper Award za referat pracowników KSMM: Bratoszewski P., Cichowski J., Czyżewski A.: Examininig Acoustic Emmission of Engineered Ultrasound Loudspeakers.

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Międzynarodowa konferencja IEEE SPA 2014, Poznań 22-24.09.2014 - 2014

 • Wyróżnienie za referat pt. Ochrona prywatności w systemach monitoringu wizyjnego, przegląd opracowanych architektur i algorytmów, dla zespołu Katedry Systemów Multimedialnych, w składzie mgr inż. Janusz Cichowski, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

  wyróżnienie

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska - 2014

 • Nagroda i Dyplomy dla Katedry Systemów Multimedialnych za wybitne osiągnięcia wynalazcze w roku 2013 na Arenie Międzynarodowej dla zespołu pracowników KSMM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego, za: - System CyberOko umożliwiający diagnozę świadomości u pacjentów w stanie wegetatywnym opracowany w ramach projektu Typoszereg interfejsów multimodalnych, nagrodzony Złotym Medalem z wyróżnieniem podczas 62 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA. - Odtwarzacz filmowy z funkcją poprawy zrozumiałości dialogów opracowany w ramach projektu Modality, nagrodzony Złotym Medalem podczas 62 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA oraz Brązowym Medalem podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2013. - Inteligentna kamera wizyjna sterowana sygnałami RFID opracowana w ramach projektu COPCAMS, nagrodzony Złotym Medalem podczas 62 Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA oraz Srebrnym Medalem podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2013.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 10.02.2014 - 2014

 • Nagroda indywidualna I stopnia: za działalność naukową dla prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2014

 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowo - techniczne dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego za opracowanie systemu CyberOko, służącego do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Prezes Rady Ministrów RP - 2014

 • Order Policji Republiki Malty dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyżewskiego za innowacyjne technologie inteligentnego monitoringu, opracowane w ramach realizowanego projektu FP7 INDECT

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Republika Malty - 2014

 • Lider Polskiej Teleinformatyki – "Złoty Cyborg dla prof. Czyżewskiego”, za Wybitne osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji internetowych wspomagających osoby niepełnosprawne.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Kapituła Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Poznań, 03.09.2014 - 2014

 • Wyróżnienie za referat pt. Ochrona prywatności w systemach monitoringu wizyjnego, przegląd opracowanych architektur i algorytmów, w całym cyklu seminaryjnym , dla zespołu Katedry Systemów Multimedialnych, w składzie mgr inż. Janusz Cichowski, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

  wyróżnienie

  Przyznane przez: Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - 2014

 • I Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2014

 • Nagroda za najlepszy referat w całym cyklu seminaryjnym Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej została przyznana zespołowi Katedry Systemów Multimedialnych w składzie mgr inż. Piotr Bratoszewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski za referat pt. Śledzenie głowy użytkownika komputera z użyciem kamery Time of Flight - w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice 2013.

  nagroda za referat

  Przyznane przez: Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - 2014

 • złoty medal za wynalazek: Odtwarzacz filmowy z funkcją poprawy zrozumiałości dialogów . twórcy: K. Łopatka, A. Czyżewski

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 62. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013. Bruksela, 14-16.11.2013 - 2013

 • srebrny medal za wynalazek: Inteligentna kamera wizyjna sterowana sygnałami RFID . twórcy: A. Czyżewski, J. Cichowski

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 62. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013. Bruksela, 14-16.11.2013 - 2013

 • Prof. Andrzej Czyżewski w gronie 5 wybitnych polskich wynalazców

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zrealizował film Five Minds of Polish Science prezentujący sylwetki 5 polskich naukowców, którzy dokonali niezwykłych odkryć. W gronie najbardziej zasłużonych polskich wynalazców znalazł się m.in. prof. Andrzej Czyżewski - 2013

 • brązowy medal za wynalazek: Odtwarzacz filmów z funkcją poprawy zrozumiałości dialogów. twórcy: K. Łopatka, A. Czyżewski

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 7. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2013. Warszawa, 8-10.10.2013 - 2013

 • nagroda Best Paper Award za referat pt.:" Audio-visual surveillance system for application in bank operating room", autorstwa: J. Kotus, K. Łopatka, A. Czyżewski, G. Bogdanis

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 6. Międzynarodowa konferencja IEEE Multimedia Communications, Services and Security, Kraków, 06-07.06.2013 - 2013

 • I Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2013

 • złoty medal za wynalazek: System Cyber-Oko umożliwiający diagnozę świadomości u pacjentów w stanie wegetatywnym. twórcy: A. Czyżewski, B. Kunka, A. Kwiatkowska, R.Rybacki, B. Kostek, A. Kupryjanow, P. Odya

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 62. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013. Bruksela 14-16.11.2013 - 2013

 • Nagroda Best Paper Award za referat:"Measurements of acoustic crosstalk cancellation efficieny in mobile listening conditions", w kategorii przetwarzania sygnałów fonicznych. autorzy: K. Łopatka, A. Czyżewski

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: International Conference SPA 2013, organizowanej przez tow. IEEE, Poznań, 26-28.09.2013 - 2013

 • "Złoty Skalpel 2013" w konkursie na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia zdobył projekt pt. "Cyber-Oko wraz z oprogramowaniem do badania stanu świadomości pacjentów zdiagnozowanych jako osoby w stanie wegetatywnym" realizowany w Katedrze Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Puls Medycyny. Gala konkursu "Złoty Skalpel", Warszawa, 26.06.2013 - 2013

 • srebrny medal za wynalazek: Inteligentna kamera sterowana radiowo. twórcy: J. Cichowski, A. Czyżewski

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 7. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2013. Warszawa, 8-10.10.2013 - 2013

 • Nagroda Best Paper Award za referat: " A Nyquist Filter of Fractional Delay", w kategorii teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów . autorzy: E. Hermanowicz, M. Rojewski

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: International Conference SPA 2013, organizowanej przez tow. IEEE, Poznań, 26-28.09.2013 - 2013

 • dyplomy za osiągnięcia wynalazcze w 2012 r. dla zespołu pracowników KSMM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego. Za: 1. Stymulator uwagi słuchowej i wzrokowej . 2. Anonimizator strumieni wizyjnych. 3. System do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych. 4. System wspomagania komunikacji nauczyciel-uczeń.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - 2013

 • WYNALAZEK ROKU 2013 : Cyber - Oko. autorstwa: A. Czyżewski, B. Kunka, A. Kwiatkowska, R. Rybacki, B. Kostek, A. Kupryjanow

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: TVP1, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyboru dokonali telewidzowie podczas finałowej gali transmitowanej 18 marca w TVP1. - 2013

 • srebrny medal za rozwiązanie pt.: system miksowania dźwięku za pomocą gestów rąk, autorstwa P. Klinke, P. Trella, studentów Katedry Systemów Multimedialnych pracujących pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 134. konwencja Audio Engineering Society, Rzym, 04-07.05.2013 - 2013

 • złoty medal za rozwiązanie pt.: System miksowania dźwięku za pomocą gestów rąk, autorstwa M. Lecha, doktoranta oraz pracownika Katedry Systemów Multimedialnych

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 134. konwencja Audio Engineering Society, Rzym, 04-07.05.2013 - 2013

 • Złota Gwiazda Policji za rozwiązanie pt.: System zdalnej obserwacji akustyczno-wizyjnej, opracowane przez zespół naukowców Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2013, Warszawa, 17-19.04.2013 - 2013

 • złoty medal MTP za rozwiązanie pt.: Audio-visual surveillance system for application in bank operating room , dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Międzynarodowe Targi Poznańskie 2013, Poznań, 03-07.06.2013 - 2013

 • złoty medal MTP za rozwiązanie pt.: Anonimizator strumieni wizyjnych, dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Międzynarodowe Targi Poznańskie 2013, Poznań, 03-07.06.2013 - 2013

 • Srebrny medal za: Anonimizator strumieni wizyjnych, dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2012, Warszawa, 16-19.10.2012 - 2012

 • Złoty medal za: System Stymulacji Uwagi Wzrokowo Słuchowej dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 61. Międzynarodowe Targi Wynalazczości Brussels Innova 2012, Bruksela, 15-17.11.2012 - 2012

 • Złoty medal za: Anonimizator Strumieni Wizyjnych” dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 61. Międzynarodowe Targi Wynalazczości Brussels Innova 2012, Bruksela, 15-17.11.2012 - 2012

 • I Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2012

 • Srebrny medal za: System Dynamicznego Tworzenia Map Hałasu z Wykorzystaniem Platformy Superkomputerowej dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 61. Międzynarodowe Targi Wynalazczości Brussels Innova 2012, Bruksela, 15-17.11.2012 - 2012

 • Złoty medal za: System wspomagania komunikacji nauczyciel uczeń, dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Koreańskie Stowarzyszenie Wynalazców: 6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2012, Warszawa, 16-19.10.2012 - 2012

 • Srebrny medal za: System do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych, dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2012, Warszawa, 16-19.10.2012 - 2012

 • Srebrny medal za: System wspomagania komunikacji nauczyciel uczeń, dla zespołu pracowników Katedry Systemów Multimedialnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2012, Warszawa, 16-19.10.2012 - 2012

 • dyplomy za osiągnięcia wynalazcze w 2011 r. dla zespołu pracowników KSMM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego. Za: Pasywny radar akustyczny ; System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego ; System archiwizacji i rekonstrukcji dźwięku do zastosowań w bibliotekach cyfrowych oraz w radiofonii i telewizji

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2012

 • Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości dla prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: 61. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Brussels Innova 2012, Bruksela, 15-17.11.2012 - 2012

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Przyznane przez: Prezydent RP - 2011

 • I Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2011

 • I Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2010

 • Krzyż Kawalerski Europejskiego Orderu Wynalazczości

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Brussels Innova - 2009

 • I Nagroda Rektora PG za działalność badawczo-wdrożeniową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2009

 • Nagroda rektora PG, II stopnia za uzyskanie tytułu profesora

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2008

 • Nagroda Rektora I stopnia za działalność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2007

 • Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Prezydent Miasta Gdańska - 2007

 • Nagroda Rektora I stopnia za działalność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2006

 • Nagroda Rektora I stopnia za działalność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2005

 • Nagroda Rektora I stopnia za działalność naukową

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor PG - 2004

 • Srebrny Krzyż Zasługi

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Przyznane przez: Prezydent RP - 2001

 • Nagroda Ministra Zdrowia

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Minister Zdrowia RP - 2001

 • Pierwsza Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie badawczo-wdrożeniowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Prezes Rady Ministrów - 2000

wyświetlono 7663 razy