Andrzej Karalus - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Adiunkt

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 511
Telefon
(58) 348 60 27
E-mail
Andrzej.Karalus@zie.pg.gda.pl

Wybrane publikacje

 • Georg Simmel’s The Philosophy of Money and the Modernization Paradigm

  This article examines Georg Simmel’s contribution to the understanding of how money functions in modern society, mainly scrutinizing his most important work on that topic, The Philosophy of Money, in the context of modernization theories. Modernization theories, as developed (most notably) by Marx, Weber, Durkheim, and Elias, attempted to explain the transition from feudalism and a closed agrarian economy to capitalism and industrial...

  Pełny tekst w portalu

 • On the Modern and Postmodern Paradigms of Ideology and Social Criticism

  The article takes on the problem of ideology, critical consciousness and social criticism and distinguishes two ways of thematizing it. The first approach is developed within the post-Hegelian framework. According to this paradigm, critique of ideology is a means of transgressing the antagonistic forms of socialization and emancipating humanity from the false forms of consciousness and corresponding irrational and oppressive social...

 • Kontrowersje wokół zagadnienia sprawiedliwości dystrybutywnej

  Artykuł rekapituluje szkicowo kilka głównych ujęć problemu sprawiedliwości dystrybutywnej, osadzając wybrane stanowiska w kontekście klasycznych debat z filozofii polityki i filozofii społecznej. Sprawiedliwość dystrybutywną należy rozumieć jako normatywną zasadę dotyczącą tego w jaki sposób społeczeństwo rozdziela ograniczoną pulę zasobów wśród swoich członków. Punktem wyjścia dla artykułu jest słynna zasada dyferencji Rawlsa,...

wyświetlono 332 razy