Andrzej Kulowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor zwyczajny

Miejsce pracy
Gmach Główny pokój 411
Telefon
(58) 347 19 18

Wybrane publikacje

 • Can Historic Interiors with Large Cubature be Turned Acoustically Correct?

  - Archives of Acoustics - 2016

  Historic interiors with large cubature, such as reception, theatrical, and concert halls, need to be renovated periodically if they are to be preserved as cultural heritage for future generations. In such cases it is necessary to maintain appropriate balance between requirements imposed by heritage conservation authorities office which are usually being given a higher priority, applicable safety regulations, and the comfort of...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The Caustic in the Acoustics of Historic Interiors

  In the paper, caustics are discussed as ordered forms of focus broadening occurring in concave mirrors. Presented are examples of caustics formed in natural conditions and application of the phenomenon in different fields of science and technology. Against this factual background, the possibility to observe caustics in rooms is pointed out. Special emphasis is put on large rooms of historic character, as such interiors frequently...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • WPŁYW KAUSTYKI NA AKUSTYKĘ GROT SZEPTÓW W PARKU OLIWSKIM W GDAŃSKU

  - 2017

  W pracy omówiono kaustykę jako uporządkowaną formę rozmycia ogniska, tworzonego przez zwierciadło wklęsłe. Zaprezentowano przykład kaustyki powstającej przy odbiciu światła od zwierciadła wklęsłego. Na tym tle wskazano na możliwość powstawania kaustyk w pomieszczeniach. Szczególną uwagę zwrócono na duże pomieszczenia o charakterze historycznym, ze względu na częstą obecność w nich zwierciadeł akustycznych w postaci sklepień i...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 276 razy