Andrzej Kulowski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 52

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022
 • Do Leonardo da Vinci’s drawings, room acoustics and radio astronomy have anything in common?
  Publikacja

  After introducing Leonardo da Vinci’s (LdV) predecessors in the field of light propagation research, his drawings on the topic of reflecting light by a spherical mirror are analysed. The discovery of LdV is presented, according to which, at an infinitely distant source of rays, a small fragment of the canopy is enough to generate a focus, while the rest of the mirror forms a caustic for which LdV did not indicate an application....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2018
 • Impact of the glazed roof on acoustics of historic interiors
  Publikacja

  - Rok 2018

  The paper discusses the adverse acoustic phenomena occurring in the semi-open interiors (courtyards, yards) covered with a glass roof. Particularly negative is the rever-beration noise, which leads to the degradation of the utility functions of the resulting spaces. It involves the drastically reducing the intelligibility of speech, loss of natural sounding of music, problems with the sound system, as well as disturbances in the...

 • The Caustic in the Acoustics of Historic Interiors
  Publikacja

  In the paper, caustics are discussed as ordered forms of focus broadening occurring in concave mirrors. Presented are examples of caustics formed in natural conditions and application of the phenomenon in different fields of science and technology. Against this factual background, the possibility to observe caustics in rooms is pointed out. Special emphasis is put on large rooms of historic character, as such interiors frequently...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
 • IMPACT OF CAUSTICS ON ACOUSTICS OF WHISPERING GROTTOES IN THE OLIWA PARK IN GDAŃSK
  Publikacja

  - Rok 2017

  In the paper, caustics are discussed as ordered forms of focus broadening occurring in concave mirrors. An example of caustics created by the reflection of the light from the concave mirror is shown. Against this background, the possibility to observe caustics in rooms is pointed out. Special emphasis is put on large rooms of historic character, as such interiors frequently include acoustic mirrors in the form of arched vaults...

 • WPŁYW KAUSTYKI NA AKUSTYKĘ GROT SZEPTÓW W PARKU OLIWSKIM W GDAŃSKU
  Publikacja

  - Rok 2017

  W pracy omówiono kaustykę jako uporządkowaną formę rozmycia ogniska, tworzonego przez zwierciadło wklęsłe. Zaprezentowano przykład kaustyki powstającej przy odbiciu światła od zwierciadła wklęsłego. Na tym tle wskazano na możliwość powstawania kaustyk w pomieszczeniach. Szczególną uwagę zwrócono na duże pomieszczenia o charakterze historycznym, ze względu na częstą obecność w nich zwierciadeł akustycznych w postaci sklepień i...

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
 • Modernization of large music studio at Polish Radio Szczecin
  Publikacja

  - Rok 2011

  Studio Muzyczne S-1 w Polskim Radiu Szczecin należy do największych studiów nagrań w Polsce. Wymiary studia wynoszą 15.3 x 17 x 8.6 m, powierzchnia 261 m2, kubatura 2244 m3. W wyniku licznych korekt akustycznych dokonanych w ciągu ostatnich lat, warunki akustyczne studia są akceptowane przez szeroki krąg realizatorów i wykonawców, co uznano to za cenny i trudno odtwarzalny walor techniczny. W związku z tym, modernizację Studia...

 • Wpływ tendencji stylowych w architekturze XX i XXI w. na akustykę sal
  Publikacja

  - Rok 2011

  Praca omawia główne style architektoniczne XX i XXI w. w odniesieniu do sal widowiskowych. Przedstawiono elementy poszczególnych stylów, będące czynnikiem rozwoju bądź ograniczeń w dziedzinie akustyki pomieszczeń. Praca przybliża czytelnikowi działającemu w obszarze akustyki problematykę architektoniczną, wyjaśnia czym się kieruje architekt przy głównych decyzjach projektowych dotyczących sal, jakiego kontekstu architektonicznego...

 • Wpływ współczesnych stylów architektonicznych na akustykę sal widowiskowych
  Publikacja

  - Rok 2011

  Praca omawia główne style architektoniczne sal, których akustyka wynika z przesłanek naukowych, tj. powstałych po ogłoszeniu statystycznej teorii pola akustycznego przez W.C. Sabine'a (art deco, modernizm, architektura organiczna, postmodernizm, high-tech, dekonstruktywizm). Przedstawiono elementy poszczególnych stylów, będące czynnikiem rozwoju bądź ograniczeń w dziedzinie akustyki pomieszczeń. Pokazano różnicę w podejściu akustyka,...

Rok 2010
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
 • Czy projekt akustyczny wnętrza jest opracowaniem nieformalnym?
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zakres, w jakim prawo budowlane uwzględnia zagadnienia akustycznego projektowania sal. Wskazano na luki w przepisach, pozwalające na projektowanie architektoniczne obiektów o akustyce kwalifikowanej bez udziału specjalisty akustyka.

 • Koncertowa funkcja kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny we Lwowie
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki pomiarów akustycznych kościoła oraz oceniono jego właściwości pod kątem jego funkcji koncertowej. Omówiono koncepcję przystosowania wnętrza do funkcji koncertowej z roku 1974, naruszającą barokowy wystrój kościoła. Podano zalecenia poprawiające wzajemne słyszenie się wykonawców oraz zwiększające stopień rozproszenia dźwięku, zgodne ze współczesnymi wytycznymi konserwatorskimi.

 • Modernizacja sali koncertowej im G. Fitelberga w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach
  Publikacja
  • Z. Stanik
  • R. Kuberski
  • A. Kulowski
  • A. Ciosek
  • K. Zalewski

  - Rok 2005

  Przedstawiono koncepcję modernizacji sali w poszerzonej funkcji użytkowej(sala koncertowa, studio nagrań dużych form muzycznych, przedstawienia operowe, operetkowe i musicalowe w zredukowanych dekoracjach). Uwzględniono ograniczenia konstrukcyjne i gruntowe.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2004

wyświetlono 919 razy