Andrzej Lisak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor uczelni

Miejsce pracy
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 512
Telefon
(58) 348 60 27

Wybrane publikacje

 • Racjonalność (w) ekonomii. Mapa problemu

  - Rok 2021

  Praca analizuje racjonalność zjawisk ekonomicznych w perspektywie całości funkcjonowania systemu społecznego, racjonalność podmiotu (homo oeconomicus), racjonalność samych zjawisk ekonomicznych oraz racjonalność ekonomi jako nauki. Stwarza to szerszą filozoficzną perspektywę rozumienia sensu zjawisk ekonomicznych w ludzkim życiu jak i lepsze zrozumienie problemu racjonalności.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Filozofować z głębi człowieczeństwa. O fenomenologii Andrzeja Półtawskiego.

  Dokonując krytyki tradycji nowożytnego empiryzmu i kartezjańskiego dualizmu Półtawski tworzy realistyczną i dynamiczną interpretację bytu ludzkiego. Przeżywanie, odczuwanie zmysłowe nie jest poślednią odmianą poznania jak i operacją dostarczania jedynie elementów, budulca poznaniu, ale odrębnym sposobem bycia w świecie, jest symbiotycznym kontaktem z otoczeniem, formą życia. Zrywa on radykalnie z tradycją brentanowsko-husserlowską...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aktualność "Sporu o istnienie świata" Romana Ingardena w świetle współczesnych mu stanowisk filozoficznych

  Paradoksalnie Ingarden nie jest w stanie wykazać, że świat realny istnieje w pewnym zasadniczym sensie „istnienia”, bo przyjmuje taki sam jak Husserl egologiczny, przeżyciowy model czystej świadomości i sam podążając za Husserlem przyjmuje istnienie dwóch dziedzin przedmiotów indywidualnych: dziedzinę czystej świadomości (rozumianej po husserlowsku jako strumień przeżyć) i dziedzinę świata realnego za punkt wyjścia swoich rozważań....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 2004 razy