Andrzej Okuniewski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Katedra Chemii Nieorganicznej

  * Opracowanie nowych metod syntezy nieorganicznej, odkrycie nowych typów reaktywności oraz katalizatorów użytecznych w ważnych procesach chemicznych. Badania koncentrują się wokół chemii kompleksów metali przejściowych z ligandami P-donorowymi oraz chemii pierwiastków grup głównych ze szczególnym uwzględnieniem fosforu i boru – aktualne kierunki badań: -reaktywne związki niskowalencyjnego fosforu – podobnie jak kompleksy karbenowe...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Gdański

  Pełnione 2016-01-12 - 2018-12-18 na stanowisku: Sekretarz

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Gdański

  Pełnione 2018-12-18 na stanowisku: Skarbnik

 • Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

  Pełnione 2010-10-01 - 2016-09-30 na stanowisku: Opiekun

 • Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

  Pełnione 2016-10-01 na stanowisku: Opiekun Naukowy

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

 • Autor recenzji artykułu

  Pełnione 2022-01-01

 • Autor recenzji artykułu

  Pełnione 2021-01-01

 • Autor recenzji artykułu

  Pełnione 2020-01-01

 • Autor recenzji artykułu

  Pełnione 2019-01-01

wyświetlono 2342 razy