Andrzej Reński - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 31

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
 • Nuclear power plant as a source of electrical energy and heat

  In this paper certain issues concerning usage of nuclear power plants as sources of not only electric power but also thermal energy will be discussed. For such a solution appeals most of all the need to limit harmful emissions of gases (including CO2) and ashes, which come from the process of burning fossil fuels, as well as the raising demand for network heat and chill. Additionally combined heat and power production brings measurable...

 • Współczesne elektrownie jądrowe
  Publikacja

  - 2011

  Przedstawiono i scharakteryzowano stosowane technologie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technologii reaktorów energetycznych III oraz IV generacji. Istotny nacisk położono na zagadnienia bezpieczeństwa współczesnych elektrowni jądrowych, zwłaszcza w świetle katastrofy w japońskiej Elektrowni Fukushima, spowodowanej tsunami.

2010
2009
 • Elektrownie i elektrociepłownie jądrowe źródłem ciepła dla systemów ciepłowniczych

  Omówiono przyczyny wzrostu powszechnego zainteresowania energetyką jądrową na świecie. Przytoczono dane charakteryzujące zmiany mocy elektrycznej zainstalowanej w jądrowych blokach energetycznych na świecie oraz prognozy zmian tej mocy w perspektywie do 2030r. Zwrócono uwagę na możliwość wytwarzania na bazie paliwa jądrowego również ciepła użytecznego. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia w wykorzystaniu elektrowni jądrowych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Low sulphur coal combustion - Optimisation of boiler tunings.
  Publikacja

  - 2009

  Badaniami w ramach projektu objęto przede wszystkim kotły parowe oraz układy wspomagające, takie jak: podajniki węgla, młyny, wentylatory, instalacje oczyszczania spalin. Badania eksperymentalne przeprowadzono na obiektach Elektrociepłowni Kraków, natomiast obliczenia numeryczne zostały wykonane przez Politechnikę Wrocławska we współpracy z firmą R&D EDF. Sformułowano szereg konkretnych wytycznych do przeprowadzenia niezbędnych...

2008
 • Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce
  Publikacja

  Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, podkreślono relacje z ochroną środowiska oraz z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa energetycznego
  Publikacja

  - 2008

  Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, położono nacisk na ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2007
 • Analiza techniczno-ekonomiczna współspalania różnych rodzajów paliw w bloku energetycznym dużej mocy
  Publikacja

  - 2007

  Przeanalizowano możliwości współspalania różnych rodzajów paliw w bloku energetycznym elektrowni cieplnej dużej mocy. Rozważono blok wyposażony w kocioł fluidalny ze złożem cyrkulacyjnym, jak również kocioł opalany biomasą oraz zespół z turbozespołem gazowym. Rozpatrzono wpływ udziału biomasy w łącznej ilości zużywanego paliwa, a także wpływ zastosowania zespołu z turbiną gazową na wskaźniki techniczno-ekonomiczne bloku energetycznego....

 • Przystosowanie energetyki jądrowej do oddawania ciepła dla potrzeb bytowo-komunalnych
  Publikacja

  - 2007

  Scharakteryzowano doświadczenia w zakresie prac badawczych oraz projektowych dotyczących wykorzystania obiektów energetyki jądrowej do wytwarzania ciepła dla potrzeb odbiorców bytowo-komunalnych. Odnosi się to przede wszystkim do krajów eksploatujących elektrownie jądrowe, ale także do tych, które - jak Polska - przygotowują się do uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej.

wyświetlono 264 razy