Andrzej Szatkowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Noise Scattering Patterns Method for Recognition of RTS Noise in Semiconductor Components

    Opisano nową metodę identyfikacji i wizualizacji szumów RTS. Metoda ta oparta na graficznym przedstawieniu przebiegu szumowego jest szczególnie użyteczna do szybkiej selekcji elektronicznych elementów półprzewodnikowych. Przedstawiono także rezultaty filtacji medianowej szumu zawierającego składową RTS. Filtrację medianową zastosowano do poprawienia obrazu szumu uzyskanego w wyniku zastosowania metody NSP.

  • Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne

    podręcznik jest pomocą w nauczaniu przedmiotów ''metody numeryczne'' i ''technika obliczeniowa i symulacyjna''. poszczególne rozdziały powiazane są z tematami wykładów i ćwiczeń z tych przedmiotów, a ich treść służy pogłębieniu i rozszerzeiu wiedzy z tej dziedziny. treśc podręcznika uzgodniono tak, aby wiązała się z tematami zadań obliczeniowych i zadań z dziedziny modelowania z którymi zapoznawani sa studenci uczelni technicznych....

  • Metody analizy szumu telegrafistów przyrządów półprzewodnikowych

    Scharakteryzowano szum telegrafistów (Random Telegraph Signal - RTS), który może występować w szumie własnym przyrządów półprze-wodnikowych, jako składowa niegaussowska. Podkreślono, że szum telegrafistów jest efektem defektów materiałów zastosowanych w produk-cji przyrządów półprzewodnikowych lub nieprawidłowości procesu pro-dukcyjnego. Przedstawiono metody identyfikacji wielopoziomowego szumu telegrafistów, na przykładzie przebiegów...

wyświetlono 181 razy