Andrzej Tubielewicz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
atu@pg.edu.pl

Wybrane publikacje

 • Założenia modelu zarządzania kryzysowego bezpieczeństwem w portach morskich

  Złożoność przestrzenna i gospodarcza oraz silne oddziaływanie działalności portowej na procesy społeczno-gospodarcze w regionie, wymaga opracowania specjalnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem na obszarach portowych. W pracy przedstawiono założenia modelu zarządzania kryzysowego bezpieczeństwem w portach morskich uwzględniające zasady międzynarodowego kodeksu ISPS (International Ship and Port Security Code) oraz wymagania...

 • Koncepcja przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku 55+

  Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym i społecznym oraz ich skutkom gospodarczym wymaga opracowania i realizacji koncepcji modelu systemu podnoszenia kompetencji informatycznych osób starszych oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Model ten mający na celu praktyczne włączenie osób w wieku 55+ do procesów aktywnego tworzenia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego powinien bazować na organizowaniu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Osoby w wieku 55+ w społeczeństwie informacyjnym

  Głęboka transformacja społeczno-gospodarcza przyczyniająca się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego świata oraz postępu edukacyjnego i widocznej poprawy jakości życia, dokonuje się na tle niekorzystnych zjawisk demograficznych, jakimi m.in. są starzenie się społeczeństwa, niski poziom aktywności zawodowej w wieku 55+. Występuje także groźba społeczna wykluczenia cyfrowego znacznej części osób starszych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 1289 razy