Andrzej Tubielewicz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
atu@pg.edu.pl

Wybrane publikacje

  • Model tworzenia wartości w logistyce

    Ważnym zadaniem zarządzania logistycznego jest budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na bazie zdolności łańcucha dostaw (łańcucha logistycznego) do tworzenia wartości. Osiągnięcie oczekiwanego poziomu wzrostu wartości w procesach logistycznych wymaga połączenia wartości z użytecznością, szybkością działania i efektywnością kosztową. W pracy przedstawiono model procesu tworzenia wartości w działaniach logistycznych,...

  • Założenia modelu zarządzania kryzysowego bezpieczeństwem w portach morskich

    Złożoność przestrzenna i gospodarcza oraz silne oddziaływanie działalności portowej na procesy społeczno-gospodarcze w regionie, wymaga opracowania specjalnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem na obszarach portowych. W pracy przedstawiono założenia modelu zarządzania kryzysowego bezpieczeństwem w portach morskich uwzględniające zasady międzynarodowego kodeksu ISPS (International Ship and Port Security Code) oraz wymagania...

  • Koncepcja przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku 55+

    Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym i społecznym oraz ich skutkom gospodarczym wymaga opracowania i realizacji koncepcji modelu systemu podnoszenia kompetencji informatycznych osób starszych oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Model ten mający na celu praktyczne włączenie osób w wieku 55+ do procesów aktywnego tworzenia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego powinien bazować na organizowaniu...

wyświetlono 807 razy