Aneta Łuczkiewicz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie osoby: dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

Kontakt

Starszy specjalista naukowo-techniczny

Katedra Technologii Wody i Ścieków
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Miejsce pracy Budynek WILiŚ pokój 201 A

Telefon (58) 347 27 63

Profesor nadzwyczajny ze stop. nauk. dr hab.

Katedra Technologii Wody i Ścieków
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Miejsce pracy Budynek Wydz. Hydrot.
pokój 201A otwiera się w nowej karcie

Telefon (58) 347 27 63

E-mail aneta.luczkiewicz@wilis.pg.gda.pl

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 275 razy