Anna Baj-Rogowska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

Opis ogólny

Notka biograficzna

Anna Baj-Rogowska zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu (Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii). Jej wyższa edukacja związana jest z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie ukończyła magisterskie studia informatyczne, studia doktoranckie i następnie uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Katedra Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania UG). Za dysertację doktorską została nagrodzona stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Innodoktorant”. Posiada szerokie zainteresowania naukowe, których wspólnym mianownikiem jest wykorzystywanie IT w biznesie.

 Zainteresowania Naukowe

  • analiza sentymentu danych tekstowych
  • text mining
  • cyfrowa transformacja

 

Prowadzone Przedmioty

  • Informatyka w zarządzaniu
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Data mining
  • Information Systems Management
  • ICT in Management
  • Technologie informatyczne w zarządzaniu zespołami

 

Godziny konsultacji

  • 710B

wyświetlono 1413 razy