Anna Baranowska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Theoretical studies of nonlinear generation efficiency in a bubble layer

  Celem pracy jest teoretyczna analiza propagacji fal o dużym natężeniu w warstwie z pęcherzykami. Przedstawiono model matematyczny zjawiska w tym omówiono problem wyznaczania prędkości fazowej, współczynnika tłumienia i częstotliwości rezonansowej pęcherzyków. Badano zmiany amplitud pierwszej i drugiej harmonicznej ciśnienia fali odbitej i bieżącej w funkcji grubości warstwy oraz względnej koncentracji pęcherzyków. Rozważano pęcherzyki...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Numerical methods for nonlinear first-order partial differential equations with deviated variables

  - Rok 2005

  Klasyczne rozwiązania zagadnień początkowych dla nieliniowych równań cząstkowych z odchylonym argumentem aproksymowano za pomocą rozwiązań układów quasiliniowych równań różnicowych określonych na piramidzie Haara. Podano warunek dostateczny zbieżności metody. Stabilność schematu różnicowego wykazano metodą porównawczą. Przedstawiono metodę rozwiązywania nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych z odchylonym argumentem bazującą...

 • Numerical investigations of the nonlinear waves generation in a bubble layer

  Rozważano zagadnienie propagacji fal różnych częstotliwości wewnątrz warstwy z pęcherzykami. Przedstawiono model matematyczny zjawiska oraz wyniki badań teoretycznych. Badano zmiany widma fali bieżącej i odbitej jak również zmiany amplitud wybranych harmonicznych ciśnienia tych fal w funkcji grubości warstwy i koncentracji pęcherzyków.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 1998-04-22

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)
  Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny

wyświetlono 717 razy