Anna Dołęga - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

  • Katedra Chemii Nieorganicznej

    * Opracowanie nowych metod syntezy nieorganicznej, odkrycie nowych typów reaktywności oraz katalizatorów użytecznych w ważnych procesach chemicznych. Badania koncentrują się wokół chemii kompleksów metali przejściowych z ligandami P-donorowymi oraz chemii pierwiastków grup głównych ze szczególnym uwzględnieniem fosforu i boru – aktualne kierunki badań: -reaktywne związki niskowalencyjnego fosforu – podobnie jak kompleksy karbenowe...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • Polskie Towarzystwo Chemiczne

    Pełnione 2016-01-01 - 2018-12-31 na stanowisku: Sekretarz Prezydium Zarządu Głównego

wyświetlono 1917 razy