Anna Drapińska - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 37

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022
 • Trust in Electronic Word-of-Mouth (eWOM): the concept and the most important determinants
  Publikacja

  - Rok 2022

  eWOM and trust in it is now the most important factor in determining buyers' purchasing behavior. Familiarity with the determinants of trust establishes the formation of appropriate marketing activities. However, the growing number of new forms of eWOM and its increasingly complex and multidimensional nature have created a lot of confusion. The article aims to organize the concepts related to trust in eWOM, to indicate the most...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2021
 • A new concept of contemporary marketing
  Publikacja

  - Rok 2021

  Purpose: This conceptual paper aims to propose a new concept of marketing that responds well to the needs of a changing world, taking into account the continuous development of the service economy and the revolution in the development of the Internet and related tools. Methodology/Approach: The proposed concept is based on well-researched theories: service marketing, experience marketing, relationship marketing and digital marketing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Współczesny Word of Mouth – dylematy pojęciowe
  Publikacja

  Przekaz ustny (Word of Mouth) jest obecnie jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na klientów podczas podejmowania decyzji o zakupie, a także na zarządzanie ich zachowaniami w procesie dokonywania zakupów. Szczególne znaczenie ma on w przypadku dóbr niematerialnych, o wysokim ryzyku zakupu, jakim są usługi. Rosnąca liczba jego nowych form i coraz bardziej skomplikowana natura, związana głównie z umieszczaniem opinii...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020
 • Consumerism in Poland – a fact or a myth?
  Publikacja

  - Rok 2020

  Purpose Consumerism, understood as excessive consumption, poses a vital problem in the world, and requires taking appropriate steps and actions in individual countries depending on the extent and nature of this phenomenon. The purpose of this paper is to examine the phenomenon of consumerism in Poland, with partial reference to other EU countries and to answer the question whether there is consumerism as such in Poland. Design/methodology/approach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing relacji we współczesnym świecie
  Publikacja

  - Rok 2020

  Teoria i praktyka marketingu ulegają ciągłej ewolucji, podążając za zmianami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi i dostosowując się do nich. Obecne trendy, które napędzają zmiany w globalnym świecie biznesu powodują, że silne relacje z klientami są bardziej niż kiedykolwiek, niezbędne dla strategii firm, które chcą osiągać przewagę konkurencyjną. Nowe warunki działania przedsiębiorstw to również świat, w którym miesza...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2018
 • NOWE TRENDY I KIERUNKI BADAŃ W MARKETINGU USŁUG
  Publikacja

  Od momentu pojawienia się koncepcji marketingu usług przechodzi ona nieustającą ewolucję. Pojawiające się nowe trendy (m.in. Service-Dominant Logic, Service Logic, New Service Marketing) i obszary badań marketingu usług (np. Transformative Service Research) skłaniają do dokonywania podsumowań pewnego etapu rozwoju i stawiania pytań, w którym kierunku powinny podążać badania marketingu usług w przyszłości. Celem artykułu jest przedstawienie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2017
 • Consumerism and the Quality of Life
  Publikacja

  High level of consumption, driven by marketing activities, the pleasure and joy of possession and the accumulation of material goods are often associated with prosperity, sense of happiness and fulfilment in life. On a broader scale, economic indicators related to production and consumption are used to define the well-being and quality of life in societies. Unfortunately, the phenomenon of consumerism entails negative social and...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Services Marketing Influence On Marketing Theory Evolution,
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  The discovery of differences between tangible goods and services in the 1970s was one of the most landmark moments in the history of marketing with an emphasis being shifted to the need for using different/diversified marketing activities while dealing with various industries and types of products. The objective of this article is to briefly characterise the evolution of the marketing thought and to present the crucial influence...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Trendy na rynku książki w Polsce – wybrane aspekty

  Rynek książki w większości państw na świecie boryka się z problemami. Trwające od kilku lat niekorzystne zmiany to efekt szybkich przemian technologicznych i cywilizacyjnych, rezultat brutalnych praktyk konkurencyjnych, a także spadku poziomu czytelnictwa. Niezbędne wydaje się podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji w obszarze tak ważnym pod względem rozwoju społeczno-kulturowego, ale i gospodarczego. Pierwszym krokiem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
 • Etyka marketingu - czy marketing jest etyczny?
  Publikacja

  Od jakiegoś czasu pojawiają się krytyczne głosy wobec marketingu, jako działań nieetycznych, wycelowanych przeciwko klientom i społeczeństwu jako całości. Można stwierdzić, że wizerunek marketingu jest w tym kontekście negatywny. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy marketing jest etyczny. Stwierdzono, że istotą marketingu jest dbanie o dobro interesariuszy przedsiębiorstw oraz łączenie interesu firmy, klientów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?
  Publikacja

  Negatywny wizerunek marketingu postrzeganego jako koncepcja kreująca nowe potrzeby i nakłaniająca klientów do zwiększania konsumpcji spowodował, że marketing wydaje się być sprzeczny z ideą rozwoju zrównoważonego i społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule przedstawiono rozważania czy rzeczywiście tak jest i czy stosowanie działań marketingowych jest rozbieżne z celami rozwoju zrównoważonego . Stwierdzono, że realizowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2014
 • Marketing doświadczeń w przedsiębiorstwach usługowych
  Publikacja

  W artykule scharakteryzowana została koncepcja marketingu doświadczeń jako idea stanowiąca nowe podejście do wyróżniania się organizacji na konkurencyjnym rynku, a także swoiste uzupełnienie marketingu relacji w przedsiębiorstwach usługowych. Przedstawione zostały najważniejsze elementy wpływające na budowanie doświadczenia klientów. Szczególną uwagę zwrócono na emocje i ich rodzaje, a także na proces doskonalenia doświadczeń i...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SEKTOR USŁUG WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE W POLSCE I NA ŚWIECIE

  Sektor usług odgrywa coraz ważniejszą rolę w gospodarce światowej, a także w gospodarkach poszczególnych krajów. Również gospodarka polska ulega pod tym względem istotnym przeobrażeniom. Celem artykułu jest przedstawienie stanu i rozwoju sektora usług w ostatnich latach w Polsce na tle innych, wybranych krajów na świecie. Scharakteryzowane zostały najważniejsze wskaźniki obrazujące sektor usług w Polsce, takie jak liczba pracujących,...

Rok 2013
 • Pomiar lojalności klientów - wybrane wskaźniki

  Sytuacja na rynkach sprawia, że konieczne jest konkurowanie poprzez dbałość o satysfakcję i lojalność klientów. Wymaga to od przedsiębiorstw podejmowania wielu działań, ale także monitorowania ich rezultatów. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod mierzenia lojalności klientów. Skoncentrowano się na wskaźnikach satysfakcji takich jak CSI, ACSI, EPSI, a także wskaźnikach lojalności, ujmujących różne aspekty tego zjawiska...

Rok 2012
 • Koncepcja zarządzania relacjami ze studentami przez szkoły wyższe

  W referacie została zaprezentowana nowa koncepcja działań marketingowych w szkolnictwie wyższym, jaką jest zarządzanie relacjami. Przedstawione zostało uzasadnienie zastosowania proponowanej koncepcji, wynikające ze specyficznych cech usługi edukacyjnej. Zdefiniowano zarówno pojęcie relacji, jak i zarządzania nimi w szkolnictwie wyższym. Wskazano najważniejsze relacje, które szkoła wyższa powinna budować w swoim otoczeniu, ze szczególnym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2011
 • Komunikacja marketingowa pomiędzy szkołą wyższą a studentami
  Publikacja

  W artykule poruszono problem komunikacji pomiędzy szkołą wyższą a jej najważniejszymi klientami, czyli studentami. Zwrócono uwagę, że dobra komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów budujących relacje oraz, że niewystarczające jest obecnie wyłącznie tradycyjne postrzeganie komunikacji, zwłaszcza w przypadku tak nietypowych usług, jakimi są usługi edukacyjne szkół wyższych. Scharakteryzowane zostały trzy najważniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modele marketingowej komunikacji relacyjnej
  Publikacja

  W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na komunikację marketingową wynikające ze zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz konieczności tworzenia długoterminowych relacji z klientami. Zaprezentowano dwa nowoczesne modele komunikacji relacyjnej. Podkreślono, że stosowane narzędzia komunikacyjne powinny być zależne od fazy, w której znajduje się aktualnie relacja, a także, że interpretacja nadawanych przez firmę komunikatów jest sprawą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Proces zarządzania relacjami przez szkoły wyższe
  Publikacja

  W artykule przedstawiono pojęcie relacji i zarządzania relacjami w kontekście szkół wyższych i studentów jako propozycję działań mających na celu osiąganie celów rynkowych uczelni. Zaprezentowano różne fazy procesu tworzenia relacji oraz przykładowe działania, które powinny być w nich podejmowane.

 • Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. A. Drapińska.
  Publikacja

  - Rok 2011

  Zmiany zachodzące w otoczeniu szkół wyższych, a zwłaszcza pojawienie się mechanizmów rynkowych, zmuszają uczelnie do poszukiwania odpowiednich działań, pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej. Nowe podejście do zarządzania staje się koniecznością.Autorka proponuje w książce nowatorskie podejście do zarządzania i marketingu w szkolnictwie wyższym, jakim jest zarządzanie relacjami. Jest ono propozycją nowoczesnego zarządzania,...

Rok 2010
 • Cechy i umiejętności specjalisty ds. marketingu (w opinii studentów)

  W artykule zaprezentowano kompetencje pracowników ds. marketingu. Przedstawiono je z punktu widzenia studenta, na podstawie przeprowadzonych badań. Wskazano na takie zagadnienia jak: cechy osobowe, otwartość specjalisty, stosunek do zasad etycznych, rodzaj wiedzy i jej interdyscyplinarny charakter. Dokonano także oceny nabytych umiejętności w trakcie zajęć z Podstaw marketingu. Zweryfikowano opinię studentów na temat marketingu...

 • Korzyści z budowania relacji pomiędzy szkołą wyższą a studentami
  Publikacja

  Zarządzanie relacjami szkół wyższych ze studentami w coraz większym stopniu staje się przedmiotem zainteresowania zarówno badaczy zajmujących się marketingiem, jak i osób odpowiedzialnych za zarządzanie uczelniami. Podkreśla się, że budowanie relacji pomiędzy partnerami związane jest ściśle z korzyściami, jakie może przynieść dana relacja i kosztami, które trzeba ponieść w związku z jej budowaniem. W artykule przedstawione zostały...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pojęcie wartości jako fundament budowania relacji rynkowych

  W artykule przedstawiono pojęcie wartości, coraz szerzej funkcjonujące zarówno w literaturze, jak i praktyce. Pokazano różne podejścia i nurty badań zajmujące się wartością. Skupiono się jednak na wartości jako na pojęciu będącym podstawą budowania relacji rynkowych. Przedstawiono model zarządzania wartością relacji, a także zwrócono uwagę na szczególne znaczenie współtworzenia wartości.

 • Wybrane elementy zarządzania relacjami ze studentami
  Publikacja

  - Rok 2010

  Coraz większym zainteresowaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków związanych ze szkolnictwem wyższym cieszy się problematyka zarządzania relacjami z podmiotami znajdującymi się w otoczeniu uczelni. W artykule przedstawiono najważniejsze elementy stanowiące fundament tworzenia relacji ze studentami. Są nimi: satysfakcja, jakość usługi edukacyjnej, komunikacja oraz zaufanie.

 • Zachowania klientów na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych
  Publikacja

  Coraz trudniejsze warunki funkcjonowania na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych powodują, że uczelnie zmuszone są do podejmowania działań marketingowych skierowanych do swoich klientów. Podstawą podejmowania tych działań jest niewątpliwie znajomość zachowań klientów. Początkowym etapem relacji pomiędzy uczelnią i jej klientami, jakimi są studenci, jest wybór uczelni i kierunku studiów przez kandydatów na studia. Znajomość zachowań...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2009
 • Marketing relacji - istota i czynniki wpływające na sukces
  Publikacja

  Marketing relacji (relationship marketing) jest przedmiotem zainteresowania badaczy od lat 80-tych. Początkowo był wiązany z sektorem usług, a także działalnością marketingową na rynkach B-2-B. Jednak z czasem stwierdzono, że ma zastosowanie we wszystkich typach organizacji. Obecnie budowanie relacji stało się jednym z ważniejszych sposobów konkurowania na rynku. W artykule przedstawiono istotę marketingu relacji, jego wpływ na...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Możliwości zastosowania badań marketingowych w szkołach wyższych
  Publikacja

  Polskie szkoły wyższe funkcjonujące w otoczeniu rynkowym zmuszone są do stosowania działań marketingowych. Jednym z nieodzownych elementów związanych z marketingiem, a zarazem warunkiem "dobrego" jego zastosowania są badania marketingowe. W opracowaniu przedstawiono różne rodzaje badań niezbędne dla szkół wyższych. Uporządkowano je z punktu widzenia podejmowanych działań marketingowych związanych z klientami. Takie spojrzenie na...

 • Narzędzia komunikacji uczelni z kandydatami na studia w świetle badań

  Funkcjonowanie szkół wyższych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku zmusza je do stosowania działań marketingowych. Jednym z głównych elementów tych działań jest tworzenie nowych i umacnianie już nawiązanych relacji z klientami (studentami). Pierwszym etapem w ramach tego procesu jest komunikowanie się z kandydatami na studia. Aby działania, podejmowane w początkowym stadium tworzenia relacji, były skuteczne powinny bazować na...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2008
 • Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami
  Publikacja

  Wiedza na temat marketingu w szkołach wyższych wciąż znajduje się we wstępnej fazie, jest niepełna i niespójna. Brakuje zwłaszcza modeli teoretycznych uwzględniających naturę usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Dla tego sektora powinna być wypracowana specjalna koncepcja marketingowa, wypływająca ze skomplikowanej natury edukacji wyższej. W literaturze dotyczącej marketingu szkolnictwa wyższego najczęściej można spotkać odwołania...

 • Relacje rynkowe - podstawy teoretyczne
  Publikacja

  - Rok 2008

  Zmiany pojawiające się w gospodarce światowej wskazują na nowe podejście do sposobów konkurowania, tworzenia wartości oraz pojmowania istoty rynku. Ważne staje się budowanie relacji pomiędzy podmiotami, gdyż współczesny rynek i środowisko konkurencyjne wymagają raczej współpracy, niż zwalczania przeciwnika. Celem artykułu jest przedstawienie istoty pojęcia relacja oraz teoretyczne fundamenty relacji rynkowych.

 • W jaki sposób szkoła wyższa powinna tworzyć miejsca na poszczególnych kierunkach studiów - determinanty
  Publikacja

  - Rok 2008

  Obecnie wiele szkół wyższych szuka sposobów, które mają pomóc zainteresować ich ofertą i przyciągnąć studentów, ale stają przed dylematem w jaki sposób kształtować tę ofertę. Jednym z ważniejszych dylematów, z jakim borykają się uczelnie jest kwestia tworzenia nowych i kształtowania liczby miejsc na już istniejących kierunkach studiów. W publikacji podjęto dyskusję na ile szkoła publiczna powinna kierować się w tym względzie popytem...

Rok 2007
 • Edukacja jako niezbędny element w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
  Publikacja

  - Rok 2007

  Wysoko wykwalifikowana kadra oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników staje się najistotniejszym elementem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. W artykule pokazano, jak kształtuje się zjawisko kształcenia personelu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Z przedstawionej analizy wynika, że budowanie Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy w Polsce wymaga jeszcze wielu nakładów i zmian.

 • Student - klient : czy uczelnia ma zawsze spelniać oczekiwania studentów?
  Publikacja

  Jednym z podstawowych dylematów związanych z wprowadzaniem orientacji marketingowej do uczelni, a zarazem najistotniejszą barierą, jest problem traktowania studentów jako klientów. Na pierwszy rzut oka oznacza to, że zgodnie z regułami marketingowymi uczelnia powinna zaspokajać wszelkie wymagania i oczekiwania swoich klientów.Postępowanie zgodne z hasłem "Klient nasz Pan" niepokoi jednak władze zarządzające szkołami wyższymi. Autorka...

Rok 2006
 • Kierunki działań marketingowych w szkole wyższej
  Publikacja

  W artykule przedstawione zostały cechy usług edukacyjnych szkół wyższych w kontekście usług profesjonalnych. Uwzględniając powyższe cechy scharakteryzowano elementy wpływające na marketing szkoły wyższej oraz pięć głównych obszarów, które powinien on obejmować.

 • Specyfika usługi edukacyjnej szkoły wyższej w kontekście marketingowym
  Publikacja

  - Rok 2006

  Zmiany, jakie zaszły na rynku usług edukacji wyższej, pomimo wielu barier i trudności, skłaniają uczelnie do zastosowania metod zarządzania zaczerpniętych ze świata biznesu, w tym między innymi marketingu. Dobranie odpowiednich narzędzi marketingowych dla uczelni wymaga rozpoznania specyfiki usług przez nie oferowanych. Zdaniem Autorki usługa edukacji wyższej należy do grupy usług określanych mianem profesjonalnych, stąd też koncepcja...

Rok 2005
 • Marketing relacji : zastosowanie marketingu relacji
  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale opisano warunki implementacji marketingu relacji w przedsiębiorstwie. Zwrócono między innymi uwagę na strukturę organizacyjną, system dostarczania klientom wartości oraz branżę, w której działa firma. Wskazano również na korzyści wynikające z zastosowania działań marketingu relacji w firmie.

Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 1055 razy