Anna Jurkowska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Oznaczanie struktury triacylogliceroli metodą Brockerhoffa i metodą ISO

    Porównano metody badania struktury triacylogliceroli na przykładzie dwóch różnych olejów roślinnych: oleju rzepakowego i oleju oliwkowego. Stosowano dwie różne metody: metodą Brockerhoffa i metodę ISO. Stwierdzono, że badanie struktury TAG wg ISO wymagało wprowadzenia istotnych zmian do procedury objętej normą. Dla uzyskania ~20% MAG w produktach lipolizy konieczne było sporządzenie zawiesiny enzymu w roztworze TRIS. Po wprowadzeniu...

  • Metody badania struktury triacylogliceroli.

    Omówiono strukturę triacylogliceroli oraz liczbę możliwych kombinacji różnych triacylogliceroli w zależności od ilości występujących w nich kwasów tłuszczowych. Przedstawiono różne metody określania rozmieszczenia kwasów tłuszczowych w poszczególnych pozycjach cząsteczek triacylogliceroli. Pokazano metody enzymatyczne z zastosowaniem lipaz regio - i stereospecyficznych oraz metody wykorzystujące wysokosprawną chromatografię cieczową...

  • Struktura triacylogliceroli wybranych olejów i tłuszczów.

    Zbadano strukturę wybranych triacylogliceroli (TAG) stosując zmodyfikowaną metodę Brockerhoffa. Surowcami tłuszczowymi były oleje roślinne: rzepakowy niskoerukowy (NE), rzepakowy wysokoerukowy (WE) słonecznikowy, sojowy, oliwkowy, oraz tłuszcze zwierzęce - łój i smalec. Stwierdzono, że w przebadanych olejach roślinnych pozycję sn-2 TAG zajmują głównie nienasycone kwasy osiemnastowęglowe: kwas linolowy (C18:2) i linolenowy...

wyświetlono 2 razy