Anna Kołodziej - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Kompozycje osiowe i aleje w ogrodach egipskich i perskich – ich znaczenie funkcjonalne, estetyczne i symboliczne

  - Rok 2017

  Współcześnie rozumiana aleja jest łatwo odczytywalnym elementem kompozycji urbanistycznej i krajobrazowej. Choć kojarzy się ona z nowożytnością, a zwłaszcza barokiem to podstawie przeglądu literatury początków zastosowania idei osiowości w założeniach kompozycyjnych można doszukać się już w starożytnym Egipcie i Persji. Z uwagi na religijne i filozoficzne podstawy kształtowania ogrodów w obu państwach ich kompozycja dyktowana byłą...

 • Wpływ relacji człowieka i przyrody na obraz miasta

  - Rok 2017

  Wzajemne relacje zachodzące między człowiekiem a otaczającym go światem przyrody są jednym z czynników odgrywających rolę w procesie powstawania miast. Zrozumienie obrazu miasta w kolejnych epokach możliwe jest dzięki przyjrzeniu się tym stosunkom w kontekście filozoficznym, etycznym i socjologicznym obowiązujących w danym czasie. Przez większość czasu nadrzędnym czynnikiem warunkującym zależność natura-miasto było zakorzenione...

 • Hospital as a landscape mark

  Half of the nineteenth century brought significant changes in the organization and operation of hospitals. The on-coming takeover by the state and its agencies tasks related to medical care resulted in a significant jump in quantitative and almost massive construction of new hospitals. Several hospitals and nursing homes functioned on a relatively small area of a city or town, with different specializations and profiles of care....

wyświetlono 469 razy