Anna Kowalska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: mgr Anna Kowalska

mgr Anna Kowalska

Zatrudnienie

Kontakt

Wybrane publikacje

  • Rola bibliotekarza w kształtowaniu relacji z użytkownikami.

    Ogromną rolę w funkcjonowaniu relacji pomiędzy biblioteką naukową, a środowiskiem akademickim ma czynnik ludzki. Biblioteka jako miejsce gromadzenia i udostępniania zasobów wiedzy, sytuuje bibliotekarza w pozycji niejako pośrednika i przewodnika po tychże zasobach. Pracownicy bibliotek akademickich, w tym bibliotekarze dziedzinowi, muszą sprostać wyzwaniom jakie niesie za sobą szybki rozwój wiedzy, narzędzi i technologii. Wynikające...

    Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 148 razy