Anna Lisowska-Oleksiak - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Mariusz Szkoda

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr nadany 2019-11-04 przez Wydział Chemiczny

 • Beata Wicikowska

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr nadany 2017-11-08 przez Wydział Chemiczny

 • Konrad Trzciński

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2016-09-20 przez Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Siuzdak

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr nadany 2012-05-24 przez Wydział Chemiczny

 • Monika Wilamowska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2011-12-29 przez Wydział Chemiczny

 • Andrzej Nowak

  Tytuł dr nadany 2009-10-06 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • Dwu-i trójskładnikowe układy hybrydowe do zastosowań fotokatalitycznych

  Praca doktorska

  mgr Tomasz Łęcki - Uniwersytet Warszawski - 2021

 • Wysokonapięciowy materiał katodowy Li1+xM1-xO2 dla ogniw typu Li-ion

  Praca doktorska

  mgr inż. Katarzyna REDEL - Akademia Górniczo-Hutnicza imStanislawa Staszica w Krakowie - 2021

 • Polianionowe materiały katodowe do ogniw typu Na-ion

  Praca doktorska

  mgr inż. Katarzyna Walczak - Akademia Górniczo Hutnicza - 2020

 • Enhanced photoelectrocatalysis by designed interfaces between photoabsorbers and electrocatalysts

  Praca doktorska

  mgr Olga Krysiak - Uniwersytet Warszawski/ Universytet Ruhr w Bochum - 2020

 • POPRAWA WYDAJNOŚCI PRACY KONDENSATORÓW Z ELEKTRODAMI WĘGLOWYMI POPRZEZ ZASTOSOWANIE ALTERNATYWNYCH ELEKTROLITÓW WODNYCH

  Praca habilitacyjna

  dr Qamar Abbas - Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej - 2019

 • Modyfikacje strukturalno morfologiczne oraz powierzchniowe pólprzewodnikowych metali przejściowych w celu przężenia ich właściwości w procesach konwersji energii słonecznejh

  Praca habilitacyjna

  dr Renata Solarska - Uniwersytet Warszawski - 2019

 • „Badanie procesu syntezy nanoporowatego tlenku tytanu (TiO2) na drodze elektrochemicznego utlenianiania w aspekcie jego wykorzystania jako potencjalnego materiału o aktywności fotoelektrokatalitycznej

  Praca doktorska

  mgr Joanna Kapusta-Kołodziej - Uniwersytet Jagielloński - 2019

 • Organiczno-nieorganiczne perowskity ołowiowo-halogenkowe: Otrzymywanie, budowa oraz właściwości fotowoltaiczne.

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Daniel Prochowicz - Instytut Chemii Fizycznej PAN - 2019

 • Synthesis as well as spectroscopic, structural, and electrochemical studies of properties of Ni-salen conducting polymers used as electrode materials for electrochemical capacitors

  Praca doktorska

  mgr inż. Kamila Łucja Łępicka - Instytut Chemii Fizycznej PAN - 2019

 • Wyznaczenie parametrów elektrochemicznych nowych elektrod krzemowo-litowych

  Praca doktorska

  mgr Maciej Ratyński - Uniwersytet Warszawski - 2019

 • Trójskładnikowe układy ciecz jonowa-sól-oligoglikol jako nowe elektrolity do zastosowań w chemicznych źródłach prądu

  Praca doktorska

  mgr inż. Ewelina Karpierz - Poltechnika Warszawska - 2019

 • „Zastosowanie konwencjonalnych materiałów węglowych i układów hybrydowych węgiel/krzem w systemach magazynowania energii opartych na elektrochemicznej insercji litu lub sodu”.

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Krzysztof Kierzek - Politechnika Wrocławska - 2018

 • Elektrochemiczna synteza fotoaktywnych filmów selenku kadmu i jego polimerowych układów kompozytowych

  Praca doktorska

  mgr Bartosz Maranowski - Uniwersytet Warszawski - 2018

 • „ZnO (core/TiO2 (shell) composites: influence of TiO2 microstructure, N-doping and decoration with Au nanoparticles on photocatalytic and photoelectrochemical activity”

  Praca doktorska

  mgr Maciej Kwiatkowski - Uniwersytet Burgundzki Dijon Francja / Uniwersytet Warszawski - 2017

 • Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna złożonych warstw tlenkowych o określonej funkcjonalności w ochronie przed korozją oraz zdolności do elektrochemicznej konwersji i magazynowania ładunku".

  Praca habilitacyjna

  dr hab Lidia Adamczyk - Politechnika Częstochowska - 2017

 • „Badania nad zastosowaniem wybranych grup związków krzemu jako funkcjonalnych składników elektrolitów dla chemicznych źródeł prądu”.

  Praca habilitacyjna

  dr MAriusz Walkowiak - Centralne Laboratorium Akumulatorow i Ogniw/ Politechnika Poznańska - 2017

 • Nowe aktywne komponenty polimerowych ogniw paliwowych

  Praca doktorska

  Marek Malinowski - Instytut Elektrotechniki - 2016

 • Badania elektrochemiczne procesów przenoszenia elektronu i reakcji następczych z udziałem związków koordynacyjnych i organicznych – korelacja obliczeń kwantowo-chemicznych z eksperymentem

  Praca habilitacyjna

  dr Piotr Romańczyk - Uniwersytet Jagielloński - 2016

 • Nanokompozytowe materiały anodowe C/Sn dla nowej generacji systemów do magazynowania energii

  Praca doktorska

  Agnieszka Chojnacka - Uniwersytet Jagielloński - 2016

 • Supramolekularne żele i nanostruktury polimerowe jako podloże dla enzymów

  Praca doktorska

  mgr Anna Jabłońska - Uniwersytet Warszawski - 2016

 • Kompozytowe elektrolity żelowe otrzymane z kopolimeru poli(fluorku winylidenu / heksafluoropropylenu oraz tlenków glinu, krzemu i tytanu.”

  Praca habilitacyjna

  dr hab.inż. Aldona Zalewska - Politechnika Warszawska - 2014

 • Low temperature, electrochemical deposition of silicon based films and their characterization by electrochemical, spectroscopic and microscopic techniques”

  Praca doktorska

  Agata Krywko-Cendrowska - Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Bazylei - 2014

 • Influence of deposition conditions on the properties of CdTe films

  Praca doktorska

  Magdalena Elżbieta Osiał - Uniwersytet Warszawski - 2013

 • Procesy elektrosorpcji oraz elektroreaktywność na wybranych powierzchniach katalitycznych”

  Praca habilitacyjna

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Preparation and physicochemical characterisation of new catalytic materials for oxygen electroreduction

  Praca doktorska

  Anna Dobrzeniecka - Uniwersytet Warszawski - 2013

 • Badanie procesu korozji wżerowej stali stopowej i stopów aluminium metodą dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej oraz emisji akustycznej

  Praca habilitacyjna

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Grafityzowany węgiel w elektrochemicznych urządzeniach do konwersji energii"

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż MArek Łukasz Marcinek - Politechnika Warszawska - 2012

 • Synteza i właściwości jonowoprzewodzących materiałów poliuretanowych

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańksa - 2011

 • Właściwości fizyczne elektrolitów polimerowych układu: kopolimer akrylonitrylu i akrylanu butylu – sól litu”

  Praca doktorska

  Anna Łasińska - Politechnika Warszawska - 2008

 • ”Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w dynamicznych badaniach polimerów przewodzących”, Gdańsk, 2007

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2007

 • Synteza, Budowa, Oraz właściwości stałych elektrolitów poliuretanowych

  Praca doktorska

  Piotr Gużyński - Politechnika Gdańska - 2006

 • „Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjne niestacjonarnych procesów elektrodowych”, Gdańsk 2004.

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2004

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr hab. Krzysztof Miecznikowski - 2020

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  tytuł profesora nauk chemicznych Grzegorz Lota - 2019

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  - 2018

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab Konrad Świerczek - 2018

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  - 2018

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  tytuł profesora nauk chemicznych dr hab. Małgorzata Grabarczyk - 2018

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab Grzegorz Sulka - 2017

wyświetlono 2255 razy