Antoni Neyman - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Grease effect on fretting wear of mild steel

  Na stanowisku laboratoryjnym przeprowadzono badania zużycia frettingowego miękkiej stali smarowanej mineralnymi i syntetycznymi smarami zawierającymi także różne dodatki: grafit dwusiarczek molibdenu ZDDP i ditiocarbamat molibdenu, w różnych stężeniach.Badania wykazały istotny wpływ konsystencji smaru i jego właściwości smarnych na zużycie frettingowe miękkiej stali oraz zróżnicowany wpływ testowanych dodatków. Obecność smaru...

 • TARCIE PRZY RUCHU POSTĘPOWO-ZWROTNYM W TECHNICE EKSPLOATACYJNEJ

  Tarcie ślizgowe w ruchu postępowo-zwrotnym występuje powszechnie w różnych obiektach technicznych. Wielkość amplitudy ruchu decyduje tym, czy występować może specyficzny proces niszczący skojarzone powierzchnie - fretting (przy bardzo małych amplitudach), czy też inne procesy zużycia zachodzące przy oscylacyjnym ślizganiu. Przedstawiono wyniki badań różnych skojarzeń materiałowych, przeprowadzonych na modelowych skojarzeniach,...

 • Fretting wear of materials - methodological aspects of research

  • E. Kulesza
  • J. R. Dąbrowski
  • J. Sidun
  • A. Neyman
  • J. Mizera

  - Acta Mechanica et Automatica - Rok 2012

  W artykule przedstawiono metodyczne aspekty frettingowego zużywania materiałów. Rezultaty badań przeprowadzonych na stanowisku typu ''pin on disc'' wykonanym w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Białostockiej potwierdziły decydujący wpływ amplitudy oscylacji i wartości obciążenia na przebieg i charakter procesu zużywania. Wzrost wartości amplitudy powodował zmiany w warunkach tarcia. Wzrost wartości obciążenia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 585 razy