Arkadiusz Dawczak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

Opis ogólny

Doktorant dyscypliny Inżynieria Materiałowa w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na Politechnice Gdańskiej. Specjalizuje się w syntezie oraz badaniach właściwości fizykochemicznych materiałów ceramicznych wraz z analizą danych pomiarowych. 

wyświetlono 629 razy