Arkadiusz Ostojski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr inż. Arkadiusz Ostojski

dr inż. Arkadiusz Ostojski

Zatrudnienie

Obszary badawcze

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

Miejsce pracy
Budynek Wydz. Hydrot.
pokój P13B otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 27 93
E-mail
arkadiusz.ostojski@wilis.pg.gda.pl

Prodziekan ds. organizacji studiów

Miejsce pracy
Budynek " Żelbet" pokój 110
Telefon
(58) 347 17 51, (58) 347 22 05

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 622 razy