Artur Laszuk - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Aktywność inwestorów indywidualnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  - Rok 2008

  Inwestorzy indywidualni mają obecnie duże możliwości lokowania na rynku giełdowym swoich oszczędności. Wielość instrumentów finansowych zwiększa atrakcyjność rynku i umożliwia tworzenie zindywidualizowanych portfeli inwestycyjnych. Indywidualnych inwestorów giełdowych charakteryzują określone preferencje, co do wyboru instrumentów finansowych. W niniejszym rozdziale monografii autor analizuje zmiany w aktywności inwestorów indywidualnych...

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejsce lokowania oszczędności gospodarstw domowych

  - Rok 2008

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest głównym miejscem obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Zwiększenie dostępności do szerokiej gamy instrumentów finansowych, a także możliwość osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału, spowodowały wzrost zainteresowania giełdą wśród gospodarstw domowych. Inwestycje m.in. w akcje, kontrakty terminowe, a także w opcje są alternatywą dla lokat bankowych i...

 • Pozagiełdowy rynek kapitałowy w Polsce

  Aktywność gospodarstw domowych na rynku kapitałowym dotyczy wielu jegosegmentów. Jednak ze względu na dominującą rolę Giełdy PapierówWartościowych w Warszawie, jako miejscu obrotu instrumentami finansowymi, często pomija się w analizie pozostałe segmenty tego rynku, do których zaliczyć można rynek prywatny i regulowany rynek pozagiełdowy. W niniejszym rozdziale monografii Autorzy przedstawili możliwości jakie dają te segmenty rynku...

wyświetlono 484 razy