Artur Zieliński - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor uczelni

Miejsce pracy
Budynek C Wydziału Chemicznego pokój 311
Telefon
(58) 347 14 40

Wybrane publikacje

Działalność badawcza

Główny przedmiot moich zainteresowań naukowych stanowi wykorzystanie technik mikroskopii próbnikowej w analizie powierzchniowej materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. W ramach pracy wykorzystuję, między innymi, mikroskopię impedancyjną do badań współczesnych materiałów stosowanych w energetyce elektrochemicznej (ogniwa paliwowe). Oprócz badań związanych bezpośrednio z zastosowaniem mikroskopii sił atomowych biorę udział w pracach dotyczących opisu i modelowania zjawisk elektrodowych. Interesującą tematyką, którą zajmuje się w chwili obecnej, jest interpretacja danych elektrochemicznych uzyskiwanych w warunkach badania materiałów niejednorodnych oraz przy ograniczonej objętości elektrolitu (celki elektrochemiczne stosowane w mikroskopii sił atomowych). Ważnym zagadnieniem, które również stanowi przedmiot moich badań jest implementacja mikroskopii próbnikowej oraz mikroskopii impedancyjnej w warunkach elektrochemicznych.

wyświetlono 1596 razy