Barbara Becker - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Barbara Becker

prof. dr hab. inż. Barbara Becker

Zatrudnienie

Brak danych

Obszary badawcze

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Andrzej Okuniewski

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2015-03-12 przez Wydział Chemiczny

 • Luis Aparici Plaza

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2009-12-23 przez Wydział Chemiczny

 • Anna Kropidłowska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2008-12-03 przez Wydział Chemiczny

 • Magdalena Kloskowska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2005-05-11 przez Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Baranowska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2004-03-24 przez Wydział Chemiczny

 • Agnieszka Pladzyk

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2003-03-05 przez Wydział Chemiczny

 • Jarosław Chojnacki

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 1998-12-18 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • Połączenia koordynacyjne kwasu (2S)-2-amino-3-(4-hydroksyfenylo)propanowego (L-tyrozyny) z jonami metali d-elektronowych

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Agnieszka Wojciechowska - Politechnika Wrocławska - 2017

 • Procesy organizacji i wiązania cząsteczek związków organicznych w trwałe układy molekularne na podłożu stałym

  Praca habilitacyjna

  dr Anna Szwajca - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2016

 • Badania fizykochemiczne polikarboksylanowych związków koordynacyjnych jonów metali przejściowych jako potencjalnych antyoksydantów

  Praca doktorska

  mgr Joanna Marta Drzeżdżon - Uniwersytet Gdański - 2016

 • Synteza, krystalochemia i charakterystyka związków kompleksowych renu, manganu i miedzi

  Praca habilitacyjna

  dr Andrzej Kochel - Uniwersytet Wrocławski - 2014

 • Nowe materiały luminezujące oparte na kserożelach tlenkowych domieszkowanych solami lantanowców - otrzymywanie oraz badanie właściwości luminescencyjnych

  Praca habilitacyjna

  dr Beata Grobelna - Uniwersytet Gdański - 2014

 • Nowe procesy prowadzące do utworzenia wiązania siloksanowego

  Praca habilitacyjna

  dr Sławomir Rubinsztajn - Centrum badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN - 2013

 • Struktura krystaliczna pochodnych akrydyny o właściwościach chemiluminogennych

  Praca doktorska

  mgr Damian Trzybiński - Uniwersytet Gdański - 2013

 • Charakterystyka modelowych, biomimetycznych kompleksów jonów metali d-elektronowych z jedno- i dwudonorowymi pochodnymi imidazolu w roztworze wodnym i stanie stałym

  Praca habilitacyjna

  dr Krystyna Kurdziel - Politechnika Gdańska - 2013

 • Wytwarzanie i charakterystyka ultracienkich warstw organicznych do zastosowań tribologicznych

  Praca habilitacyjna

  dr Michał Cichomski - Uniwersytet Łódzki - 2013

 • Nowe kompleksy platyny i rutenu jako efektywne katalizatory hydrosililowania olefin

  Praca doktorska

  mgr Krystian Posała - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2012

 • Związki kompleksowe alantoiny i jej pochodnych z wybranymi jonami metali

  Praca doktorska

  mgr Mariola Puszyńska-Tuszkanow - Politechnika Wrocławska - 2011

 • Wpływ modyfikacji strukturalnych oligopeptydów na wiązanie jonów metali

  Praca habilitacyjna

  dr Justyna Brasuń - Uniwersytet Wrocławski - 2010

 • Krystaliczne struktury supramolekularne z udziałem związków azaheterocyklicznych

  Praca doktorska

  mgr Aleksandra Wasilewska - Politechnika Gdańska - 2009

 • Synteza sterochemia i właściwości 4+1 i 4+2 koordynacyjnych związków kompleksowych ftalocyjaniny magnezu

  Praca doktorska

  mgr Vasyl Kinzhybalo - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN - 2009

 • Struktura i magnetyzm kompleksów Cu(II) i Co(II) z N-heterocyklicznymi fosfonianami i ich odpowiednikami karboksylanowymi

  Praca habilitacyjna

  dr Bogumiła Żurowska - Uniwersytet Wrocławski - 2009

 • Kompleksy rutenu(II) z ligandami N-heteroaromatycznymi

  Praca habilitacyjna

  dr Jan Małecki - Politechnika Łódzka - 2008

 • Efektywność oddziaływań grup donorowych nukleotydów w reakcjach z jonami Cu(II), Ni(II) i Co(II) w obecności tetraamin

  Praca habilitacyjna

  dr Anna Gąsowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2008

 • Synteza, charakterystyka strukturalna i spektroskopowa oraz badania nad termiczną stabilnością jedno- i wielordzeniowych związków kompleksowych Zr(IV) z ligandami O-donorowymi

  Praca doktorska

  mgr Aleksandra Radtke - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 2007

 • Struktury supramolekularne z udziałem N,N’-bis(2-pirydylo)arylodiamin

  Praca doktorska

  mgr Igor Bensemann - Politechnika Gdańska - 2003

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Jan Grzegorz Małecki - 2018

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Mirosław Karbowiak - 2014

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Hieronim Maciejewski - 2013

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciura - 2010

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Janusz Szklarzewicz - 2009

wyświetlono 798 razy