Barbara Becker - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Barbara Becker

prof. dr hab. inż. Barbara Becker

Zatrudnienie

Brak danych

Obszary badawcze

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

  • Katedra Chemii Nieorganicznej

    * Opracowanie nowych metod syntezy nieorganicznej, odkrycie nowych typów reaktywności oraz katalizatorów użytecznych w ważnych procesach chemicznych. Badania koncentrują się wokół chemii kompleksów metali przejściowych z ligandami P-donorowymi oraz chemii pierwiastków grup głównych ze szczególnym uwzględnieniem fosforu i boru – aktualne kierunki badań: -reaktywne związki niskowalencyjnego fosforu – podobnie jak kompleksy karbenowe...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • Polskie Towarzystwo Chemiczne

    Pełnione 2016-01-01 na stanowisku: Oddział Gdański PTChem - przewodnicząca Oddziału

  • Polskie Towarzystwo Chemiczne

    Pełnione 2009-01-01 - 2015-12-31 na stanowisku: viceprzewodnicząca Oddziału Gdańskiego

wyświetlono 798 razy