Barbara Kusznierewicz - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Ocena ilościowa i jakościowa składników wybranych surowców roślinnych i ich handlowych produktów

  Praca doktorska

  dr Milena Połumackanycz - Gdański Uniwersytet Medyczny - 2023

 • Fenolipidy jako nowe potencjalne składniki olejów roślinnych

  Praca doktorska

  dr inż. Dobrocha Rabiej-Kozioł - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 2020

 • Wpływ przetwarzania żywności na zawartość kwasów nukleinowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Wpływ obróbki w polu mikrofalowym na aktywność mirozynazy i degradację glukozynolanów w kapuście białej oraz porównanie właściwości prozdrowotnych produktów mięsnych o charakterze funkcjonalnym

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Wpływ przetwarzania na wybrane aktywności biologiczne soków jabłkowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • New analytical methods for bioactive compounds in rice (Oryza sativa). Methods development and validation. (Nowe analityczne metody oznaczania związków bioaktywnych w ryżu (Oryza sativa). Opracowanie metody i walidacja).

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Simultaneous determination of artificial food dyes and high- intensity sweeteners in chewing gums by HPLC-DAD-MS. Optimization of the analytical procedure.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Wstępne badanie jednorodności kandydata na materiał odniesienia - tkanka mięśniowa śledzia

  Praca magisterska

  - Polietchnika Gdańska - 2013

 • Wpływ procesu utrwalania za pomocą Mikrofalowego Sterylizatora Przepływowego EnbioJet HPM na właściwości przeciwutleniające przecierów z jagody kamczackiej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Wpływ narażenia na stres chemiczny w trakcie uprawy na aktywność biologiczną fitokompleksu kapusty

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Oznaczanie izotiocyjanianów w próbkach soków z kapusty po derywatyzacji z N-acetylocysteiną z wykorzystaniem techniki HPLC

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Oznaczanie zawartości wybranych metali ciężkich w próbkach kapusty białej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Oznaczanie wybranych metali ciężkich (Cd,Cu,Hg,Pb,Zn) w próbkach gleb i kapusty na nich uprawianej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Oznaczanie wybranych metali ciężkich (Cd,Cu,Hg,Pb,Zn) w próbkach gleb i kapusty na nich uprawianej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańśka - 2011

 • Oznaczanie izotiocyjanianów w próbkach soków z kapusty po derywatyzacji z N-acetylocysteiną z wykorzystaniem techniki HPLC

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Badanie wpływu różnych metod utrwalania na Potencjał Biologiczny soku z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa (Michx.)Elliott)

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Analiza składu i zawartości wybranych związków bioaktywnych w tkankach owoców głogu mandżurskiego, awokado, oliwnika oraz nasion tamaryndowca i jabłek

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

wyświetlono 3625 razy