Barbara Wikieł - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

Miejsce pracy
Centrum Nanotechnologii B Centrum Matematyki
pokój 103,104 otwiera się w nowej karcie
E-mail
barbara.wikiel@pg.edu.pl

Prorektor ds. studenckich

Wybrane publikacje

 • Zapewnianie jakości kształcenia w centrach dydaktycznych

  Na Politechnice Gdańskiej funkcjonują trzy centra o charakterze dydaktycznym: Centrum Języków Obcych, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz Centrum Sportu Akademickiego. Jednym z głównych zadań, wspólnym dla wszystkich trzech centrów, jest kształcenie studentów wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej w obrębie danej tematyki. Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia stanowi dla centrów zadanie priorytetowe,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problemy ankietyzacji przeprowadzanej wśród studentów i ich wpływ na jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej

  Badania ankietowe przeprowadzane wśród studentów, stanowiących najliczniejszą grupę beneficjentów systemu szkolnictwa wyższego, są istotnym elementem podnoszenia jakości kształcenia na każdej uczelni. Funkcjonujący na Politechnice Gdańskiej system badań ankietowych uwzględnia dwa rodzaje ankiet wypełnianych przez studentów: ankietę oceny nauczyciela akademickiego, ankietę oceny modułu/przedmiotu. Zebrane i opracowane wyniki prowadzonych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wskaźniki jakości kształcenia wynikające z realizacji strategii Politechniki Gdańskiej

  W roku akademickim 2013/2014 w ramach prac Uczelnianej Komisji Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia przeprowadzona została analiza słabych i mocnych stron wydziałów i centrów w obszarach związanych z różnymi aspektami kształcenia. W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono przede wszystkim brak korelacji pomiędzy słabymi stronami uczelni, wskazanymi w opracowaniu „Podstawowe cele i zadania strategiczne rozwoju Politechniki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 3595 razy