Bartosz Bieniek - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

  • Nieliniowe sterowanie predykcyjne kaskadowym układem zbiorników

    Obiektem regulacji jest kaskadowy układ trzech zbiorników firmy INTECO. Do sterowania wykorzystywane są dwa z nich. Zaprojektowano dwa układy regulacji poziomu wody: jednowymiarowe algorytmy MPC, po jednym dla każdego ze zbiorników oraz wielowymiarowy algorytm MPC sterujący całym układem. Przeprowadzono analizę porównawczą opracowanych algorytmów sterowania dla zmiennej trajektorii zadanej.

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 55 razy