Bartosz Macikowski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Pomorska Okregowa Izba Architektów RP

  Pełnione 2010-03-31 na stanowisku: Zastepca Przewodniczacego

 • Pomorska Okręgowa Izba Architektów

  Pełnione 2018-03-31 na stanowisku: Przewodniczący

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

  Marszałek Województwa Pomorskiego (zarządzenie nr 9/12 z dnia 01.03.2012

  Komisja udziela wszechstronnej pomocy w tworzeniu polityki przestrzennej województwa, kształtowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, moniotorowaniu zmian oraz ocenie stanu zachowania ładu przestrzennego w województwie

wyświetlono 968 razy