Bogdan Wiszniewski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor

Miejsce pracy
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 423
Telefon
(58) 347 10 89

Kierownik katedry

Miejsce pracy
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 423
Telefon
(58) 347 10 89

Wybrane publikacje

 • Augmenting digital documents with negotiation capability

  Active digital documents are not only capable of performing various operations using their internal functionality and external services, accessible in the environment in which they operate, but can also migrate on their own over a network of mobile devices that provide dynamically changing execution contexts. They may imply conflicts between preferences of the active document and the device the former wishes to execute on. In the...

  Pełny tekst w portalu

 • Real terrain visualisation with a distributed PC-cluster

  Jednym z zadań aplikacyjnych ogólnopolskiego projektu CLUSTERIX było opracowanie i wdrożenie metody interaktywnej wizualizacji terenu rzeczywistego z danych przestrzennych systemów GIS. Przedstawione wyniki osiągnięte w tym zadaniu wskazują na duży potencjał wykorzystania opracowanego modelu wizualizacji 3D dla potrzeb systemów zarządzania kryzysowego.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Conformance testing of parallel languages

  Przedstawiono propozycję formalizacji opisu procesu generacji, wykonania ioceny testów zgodności dla języków i bibliotek programowania równoległego, wzakresie zgodności funkcjonalnej i wydajnościowej. Przykłady ilustrujące proponowany formalizm wykorzystują platformę programowania Athapascan.

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 841 razy