Bogumił Czerwiński - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Postawy osób starszych wobec tradycyjnych i innowacyjnych kanałów dystrybucji usług finansowych

  Rosnący udział osób starszych w strukturze populacji stawia nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami oferującymi produkty do nich skierowane. Przykładem takich produktów są usługi finansowe. Przedmiotem niniejszego tekstu są usługi ubezpieczeniowe i bankowe oferowane osobom starszym z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano dwie hipotezy badawcze: H1: Cechy społeczno-demograficzne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zachowania seniorów z Polski Północnej na rynku usług finansowych w świetle wyników badań

  Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście są usługi finansowe oraz zachowania starszych konsumentów na rynku usług bankowych, ubezpieczeniowych itp. Podstawowym celem rozważań jest zidentyfikowanie kluczowych zmiennych społeczno-demograficznych wpływających na zakup usług finansowych przez osoby w wieku 50+. W pracy zastosowano przede wszystkim analizę literatury oraz analizę wyników uzyskanych za pomocą kwestionariusza ankietowego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Innowacje jako wyzwanie dla działań marketingowych banków komercyjnych

  - Logistyka - Rok 2015

  W referacie przedstawiona została istota innowacji w funkcjonowaniu banków komercyjnych na rynku polskim. Na podstawie danych statystycznych przeprowadzona została analiza poziomu innowacyjności banków i innych instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. W pracy zidentyfikowane zostały również podstawowe grupy czynników wpływających na innowacje i związane z nimi działania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 690 razy