Bogumił Czerwiński - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 28

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2016
2015
2014
 • Analiza kohortowa przyczyn bierności zawodowej osób w wieku 45+
  Publikacja

  Zmiany demograficzne następujące w ostatnich latach w krajach rozwiniętych stawiają nowe wyzwania przed badaczami i praktykami rynku pracy. Jedną z najbardziej zauważalnych konsekwencji „starzenia społeczeństw” jest wydłużenie czasu bierności zawodowej. Jednocześnie w wolniejszym tempie występuje proces wydłużenia czasu aktywności zawodowej. Z punktu widzenia stabilności systemu emerytalnego istotne jest zatem określenie przyczyn...

 • Innowacje w działalności marketingowej instytucji finansowych na rynku polskim
  Publikacja

  W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy poziomu innowacyjności instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. Szczególną uwagę zwrócono na innowacje marketingowe jako wpływające w sposób bezpośredni na działalność marketingową instytucji finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Innowacyjność instytucji finansowych w Polsce – perspektywy rozwoju

  Usługi finansowe będące coraz ważniejszą częścią gospodarki w krajach rozwiniętych, w dużym stopniu absorbują innowacje, stając się jednocześnie ważnymi podmiotami tworzącymi innowacje w obszarze zmian marketingowych i organizacyjnych. W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji stosowanych w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rola innowacji marketingowych w działalności instytucji finansowych

  W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy poziomu innowacyjności instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. Szczególną uwagę zwrócono na innowacje marketingowe jako wpływające w sposób bezpośredni na działalność marketingową instytucji finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wykluczenie finansowe osób w wieku 50+ na rynku usług ubezpieczeniowych
  Publikacja

  W artykule wyróżniono podstawowe determinanty wykluczenia finansowego osób w wieku powyżej 50. roku życia, zaprezentowane w trzech podstawowych grupach czynników: społecznych, popytowych i podażowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano osoby starsze jako jedną z grup społecznych najbardziej narażonych na wykluczenie finansowe. Stwierdzono, że specyfika produktów ubezpieczeniowych i praktyka zakładów ubezpieczeń...

 • Wykluczenie finansowe starszych konsumentów na rynku usług finansowych
  Publikacja

  Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań wykluczenia finansowego starszych konsumentów na rynku usług finansowych. Dla realizacji tego celu zidentyfikowano m.in. podstawowe pojęcia dotyczące wykluczenia (w tym wykluczenia finansowego) osób starszych. Zagrożenia wynikające z wykluczenia finansowego starszych konsumentów zostały zilustrowane poprzez analizę danych statystycznych dotyczących starzenia się społeczeństwa. Podstawowy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2013
 • Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w usługach ubezpieczeniowych

  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w usługach ubezpieczeniowych. Zidentyfikowano w tym celu podstawowe oczekiwania interesariuszy oraz najważniejsze obszary zastosowania CSR w instytucjach ubezpieczeniowych. Zaprezentowano również podstawowy związek pomiędzy działaniami społecznie odpowiedzialnymi realizowanymi przez instytucje ubezpieczeniowe a ich wizerunkiem. Na podstawie...

2011
2010
2009
2008
2007
 • Innowacje jako czynnik rozwoju usług w krajach Unii Europejskiej
  Publikacja

  Usługi w ostatnich latach stają się coraz ważniejszą częścią gospodarki światowej. Stają się jednoczesnie jednym z ważniejszych czynników rozowju innowacyjności krajów rozwiniętych. Unia Europejska pod tym względem pozostaje stosunkowo słabo rozwiniętym obszarem. W artykule podjęto próbę przeanalizowania zjawiska innowacyjnościw usługach.

 • Rozwój rynku a działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce
  Publikacja

  Wzrastające znaczenie działalności inwestycyjnej w funkcjonowaniu zakładów ubezpieczeń na rynku polskim staje się wyzwaniem dla właścicieli firm jak i samych zakładów. Dla usystema-tyzowania dotychczasowej wiedzy w tekście skoncentrowano się na dwóch aspektach inwestycji w instytucjach ubezpieczeniowych: tworzeniu nowych podmiotów przez zagranicznych i polskich inwestorów branżowych oraz prowadzeniu działalności inwestycyjnej przez...

2006

wyświetlono 306 razy