Fuzyjne białko zawierające domeny MutS i p-galaktozydazę, wektor plazmidowy, sposób otrzymywania fuzyjnego białka oraz sposób jego zastosowania do wykrywania mutacji i niekomplmentarności w DNA - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fuzyjne białko zawierające domeny MutS i p-galaktozydazę, wektor plazmidowy, sposób otrzymywania fuzyjnego białka oraz sposób jego zastosowania do wykrywania mutacji i niekomplmentarności w DNA

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 213305

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P384644 10-03-2008
Numer prawa wyłącznego
213305

wyświetlono 19 razy